Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin

kêu gọi các giám mục Mỹ

 

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin kêu gọi các giám mục Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-05-2021) - Ðức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, kêu gọi các giám mục Mỹ tìm một sự đồng thuận với nhau, duy trì tình hiệp nhất, trong vấn đề có cho các chính trị gia Công giáo trái đạo lý Hội thánh được rước lễ hay không.

Ðức Hồng y Ladaria đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong thư đề ngày 7 tháng 5 năm 2021, gửi đến Ðức Tổng giám mục José Gomez của giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trước đó, Ðức Tổng giám mục Gomez thông báo cho Ðức Hồng y Tổng trưởng về việc các giám mục Mỹ sẽ bàn về tình trạng những tín hữu Công giáo giữ các nhiệm vụ chính trị công quyền ủng hộ những luật lệ tháo thứ về phá thai, làm cho chết êm dịu, hoặc các sự ác luân lý khác.

Trong thư trả lời, Ðức Hồng y Ladaria nhấn mạnh rằng lá thư năm 2004 của Ðức Hồng y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin gửi Ðức Hồng y Theodore McCarrick, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ về cùng một vấn đề, là một thông tư riêng cho các giám mục Mỹ và các nguyên tắc trong thư không được Hội đồng Giám mục Mỹ công bố sau đó. Lá thư ấy có thể giúp chuẩn bị soạn văn kiện mà Hội đồng Giám mục hiện nay đang dự tính. Ðức Hồng y Ratzinger đã cống hiến những nguyên tắc tổng quát về việc rước lễ xứng đáng, để giúp các giám mục bản quyền tại Mỹ xử lý đối với những chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai trong giáo phận thuộc quyền.

Ðức Hồng y Ladaria nhận xét các giám mục Mỹ hiện nay, cũng như cách đây gần 20 năm, đã không có cùng lập trường về vấn đề cho các chính trị gia Công giáo nói trên được rước lễ. Vì thế, Bộ Giáo lý đức tin khuyên các giám mục hãy đối thoại với nhau để bảo tồn sự hiệp nhất và đoàn kết trong Hội đồng Giám mục đứng trước bất đồng về vấn đề này. Việc đề ra một chính sách toàn quốc đã được đề nghị với các giám mục Mỹ, trong cuộc viếng thăm Tòa thánh chỉ là điều nên làm, nếu nó giúp duy trì tình hiệp nhất giữa các giám mục với nhau. Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo lý đức tin nhận xét rằng do bản chất có thể gây tranh luận và xung khắc, việc đề ra một chính sách chung về các tín hữu Công giáo ủng hộ phá thai có được rước lễ hay không, có thể có hậu quả ngược lại, và trở thành nguồn mạch bất thuận, thay vì hiệp nhất trong Hội đồng Giám mục Mỹ và trong Giáo hội tại Mỹ nói chung.

(CNA 10-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page