Kitô hữu tại Népal

bị bách hại và vu khống

 

Kitô hữu tại Népal bị bách hại và vu khống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kathmandu (RVA News 11-05-2021) - Các tín hữu Kitô tại Népal đang bị những thành phần Ấn giáo cực đoan vu khống và bách hại.

Népal rộng gần bằng một nửa Việt Nam, với gần 150,000 cây số vuông, có 28 triệu dân thuộc 25 sắc tộc, trong đó 81% theo Ấn giáo, 9% theo Phật giáo, và 4.4% theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 1.4% dân số, trong số này có từ ba đến năm triệu theo Tin lành, thuộc 12,000 nhà thờ khác nhau và chỉ có 8,000 tín hữu Công giáo. Nhiều người nghèo, thuộc giai cấp cùng đinh Dalit, tìm cách theo Kitô giáo, để được giải thoát khỏi chế độ giai cấp trong Ấn giáo. 65% Kitô hữu ở Népal là những người trước kia thuộc giai cấp Dalit.

Hồi đầu tháng Tư năm 2021, những nhóm Ấn giáo quốc gia cực đoan ở Népal phổ biến một tài liệu giả qua các mạng xã hội nói rằng các nhóm Kitô hữu đã đề ra một kế hoạch chia rẽ các sắc tộc và giai cấp nơi các tín hữu Ấn giáo để hoán cải người dân theo Kitô giáo. Theo văn kiện giả mạo này, đề ngày 5 tháng 4 năm 2021, hai tổ chức đại kết Kitô là Hội Kitô Népal (Nepal Christian Society, NCS) và Hội đồng các Giáo hội quốc gia Népal (NCFN) nói rằng chiến dịch hoán cải dân theo Kitô không thể thành công, nếu trước đó không gieo rắc chia rẽ nơi các giai cấp cao Brahmin và Chhetris của Ấn giáo. Văn kiện giả này được phổ biến mạnh mẽ qua Facebook do các lãnh tụ đảng phò Ấn giáo RPP. Ðảng này cũng quyết liệt đòi trừng phạt các nhóm Kitô và bãi bỏ việc đăng ký của các tổ chức bác ái Kitô vì vi phạm luật cấm cải đạo của Népal.

Hội Kitô Népal NCS tố giác rằng vụ giả mạo tài liệu này nằm trong kế hoạch có tổ chức qui củ, do các thành phần Ấn giáo cực đoan đề ra để mạ lỵ và xách động những tâm tình bài Kitô giáo. Hội Kitô Népal đã thưa kiện với cảnh sát về vụ này, nhưng cảnh sát từ chối mở cuộc điều tra chính thức.

Từ lâu, các thành phần Ấn giáo quốc gia cực đoan ở Népal vẫn tuyên truyền rằng việc trở lại Kitô giáo là rời bỏ tín ngưỡng của tổ tiên, và tỏ ra xa lạ với văn hóa và căn tính quốc gia. Ðã có nhiều vụ những người trở lại Kitô giáo phải chịu sức ép mạnh mẽ từ phía gia đình, bạn hữu, cộng đoàn và các quan chức chính phủ. Nhiều khi cũng xảy ra các vụ hành hung, như hồi tháng Tư năm 2020, 16 gia đình Tin lành bị xách nhiễu, đánh đập và trục xuất khỏi làng mạc của họ ở huyện Gorkha, miền tây Népal, sau khi trở lại Kitô giáo. Hồi năm 2017, có một mưu toan đốt nhà thờ chính tòa Công giáo ở thủ đô Kathmandu. Năm 2018, có bốn nhà thờ Tin lành ở Népal bị đốt.

(Ucan News 7-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page