Chuẩn bị công bố

Tông hiến mới về giáo triều

 

Chuẩn bị công bố Tông hiến mới về giáo triều.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-05-2021) - Theo hãng tin Telam, truyền đi ngày 7 tháng 5 năm 2021, tại Madrid, Tây Ban Nha, Tông hiến mới "Praedicate Evangelium", Các con hãy loan báo Tin mừng, về giáo triều Roma, có thể được công bố vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, đại lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.

Việc công bố này sẽ là một cột mốc quan trọng trong tiến trình cải tổ các cơ quan trung ương Tòa thánh trong tám năm qua, do Ðức Thánh cha Phanxicô khởi xướng.

Trong cuộc họp trực tuyến chiều ngày 6 tháng 5 năm 2021, Hội đồng Hồng y cố vấn đã bàn đến việc thích ứng các văn bản luật hiện có với Tông hiến mới sẽ được công bố. Thông cáo cho biết Hội đồng sẽ tái nhóm vào tháng Sáu năm 2021.

Nội dung nòng cốt của Tông huấn đã được hoàn thành, và trong những tháng gần đây, đặc biệt tháng Giêng và tháng Hai năm 2021, ban chuyên gia giáo luật của Tòa thánh đã làm việc ráo riết để diễn tả qua ngôn ngữ giáo luật những đề nghị thay đổi, sửa chữa đã được các cơ quan Tòa thánh và các Hội đồng Giám mục đề nghị.

Nguồn tin của Telam cho biết Tông hiến mới qui định việc thành lập một bộ mới là Bộ Loan báo Tin mừng, và sẽ gộp một số cơ quan Tòa thánh với nhau, ví dụ Bộ giáo dục Công giáo và Hội đồng Tòa thánh về văn hóa sẽ được gộp lại.

Tông hiến mới sẽ thay thế Tông hiến "Mục Tử nhân lành" (Pastor Bonus) do Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 28 tháng 6 năm 1988.

(Telam 7-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page