Tòa án tối cao Irak đóng vụ kiện

chống Ðức Hồng y Sako

 

Tòa án tối cao Irak đóng vụ kiện chống Ðức Hồng y Sako.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bassora (RVA News 08-05-2021) - Hôm 5 tháng 5 năm 2021, tòa án hình sự tối cao của Irak đã đóng lại vụ kiện chống Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, vì những lý lẽ phe nguyên đơn đưa ra để cáo buộc Ðức Hồng y bị tòa án nhìn nhận là "gian dối và bất hợp pháp".

Hãng tin Công giáo Ðức KNA cho biết, đối tượng vụ kiện này là một khu đất thuộc tỉnh Bassora ở miền nam Irak. Theo Tòa Thượng phụ, một doanh nhân tư đã xin đầu tư vào khu này cách đây 5 năm, nhưng Giáo hội bác bỏ đơn xin vì khu đất đó không phải là tài sản của Giáo hội, nhưng thuộc một tư nhân người Saudi. Giáo hội cũng bác đơn xin một khu đất khác. Doanh nhân ấy sau đó đã cáo buộc Ðức Hồng y Sako là "gian lận và chuyển nhượng bất động sản một cách bất hợp pháp".

Ðức Hồng y Sako đã phủ nhận tất cả những lời cáo buộc vu khống ấy. Những lời cáo buộc đó được phổ biến trên nhiều cơ quan truyền thông, dường như do một đảng phái chính trị chủ mưu. Ðức Hồng y minh xác rằng tất cả các vụ chuyển nhượng tài sản đều phải được Giáo hội liên hệ cho phép, cùng với sự chấp thuận của chính phủ Irak và Tòa thánh. Nhiều đại diện tôn giáo và chính trị cũng như các tổ chức Canđê ở Irak và trên thế giới đã bênh vực Ðức Hồng y Sako và nay đến phiên tối cao pháp viện Irak bác đơn kiện của phe nguyên đơn.

(KNA 6-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page