Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha

nhóm họp trực tuyến

 

Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha nhóm họp trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-05-2021) - Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: lúc 4 giờ chiều, ngày 6 tháng 5 năm 2021, Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhóm họp trực tuyến vì tình trạng đại dịch.

Bảy Hồng y, mỗi vị tại nơi của mình, được nối mạng, đứng đầu là Ðức Hồng y điều hợp viên Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras; Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich bên Ðức; Ðức Hồng y Seán Patrick O'Malley, dòng Capuchino, Tổng giám mục Boston Hoa Kỳ; và Ðức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, cũng dòng Capuchino, Tổng giám mục Kinshasa, thuộc Cộng hòa dân chủ Congo; Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay Ấn Ðộ.

Từ Vatican, có Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh; và Ðức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đặc trách Quốc gia thành Vatican. Ngoài ra, có Ðức cha Marco Mellino, Tổng thư ký của Hội đồng Hồng y cố vấn.

Sau lời chào thăm của Ðức Thánh cha, mỗi Hồng y đã cho biết tình hình của miền liên hệ, những hậu quả kinh tế và xã hội do đại dịch gây ra và sự dấn thân của Giáo hội địa phương hỗ trợ sức khỏe, phục hồi kinh tế và nâng đỡ những người túng thiếu nhất.

Sau đó, các Hồng y thành viên thảo luận về phương pháp làm việc cần được áp dụng để duyệt lại và sửa chữa một số văn bản luật, sau khi Tông hiến mới về giáo triều Roma bắt đầu có hiệu lực, và những viễn tượng được mở ra do Tông hiến này. Tông hiến mới sẽ thay thế Tông hiến "Mục Tử Nhân Lành" (Pastor Bonus), do Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II ban hành hồi cuối tháng Sáu năm 1988.

Cuộc gặp gỡ tới đây của Hội đồng Hồng y cố vấn, tức là cuộc gặp gỡ thứ 37, sẽ tiến hành vào tháng Sáu năm 2021.

(Rei 6-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page