Caritas Singapore và chiến dịch

hỗ trợ Ấn Ðộ chống đại dịch

 

Caritas Singapore và chiến dịch hỗ trợ Ấn Ðộ chống đại dịch.

Ngọc Yến

Singapore (Vatican News 7-05-2021) - Chiến dịch gây quỹ giúp Ấn Ðộ chống đại dịch Covid-19 của Caritas Singapore đã đem lại kết quả hơn cả mong đợi: số tiền nhận được cao gấp ba lần dự tính ban đầu.

Trong những ngày này, tại Ấn Ðộ, tình hình đại dịch ngày càng trở nên phức tạp. Mỗi ngày có hơn 400 ngàn ca nhiễm virus corona mới và gần 4 ngàn ca tử vong.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Caritas Ấn Ðộ, Caritas Singapore đã phát động chiến dịch quyên góp 224,556 đô la để cung cấp viện trợ tiền và vật tư cho Ấn Ðộ chống đại dịch.

Theo trang web Caritas Singapore, nhờ sự đóng góp quảng đại của các tổ chức và cá nhân, chiến dịch India Covid-19 Response, một sự hợp tác chung giữa Chữ thập đỏ Singapore, Caritas Singapore và Caritas Ấn Ðộ, đã quyên góp được gấp ba lần số tiền dự kiến.

Trang web của tổ chức bác ái Giáo hội Singapore đăng tin: "Caritas Singapore muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và quảng đại mà quý vị đã thể hiện đối với India Covid-19 Response. Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã nhận được gấp ba lần mục tiêu đề ra. Chúng tôi đã ngừng chiến dịch này, vì những gì chúng tôi nhận được đã vượt quá ý muốn ban đầu. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác nhằm tìm ra cách phân phối số tiền đúng và hiệu quả".

Kế hoạch hiện nay của Caritas Singapore là phối hợp với Caritas Ấn Ðộ, thành lập bảy trung tâm điều trị Covid-19, cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản cho bệnh nhân, cũng như mua và gửi thiết bị hỗ trợ hô hấp đến Ấn Ðộ.

Trước đó, vào ngày 28 tháng 4 năm 2021, Caritas Singapore đã tham gia lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Singapore, giúp Ấn Ðộ ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Chỉ trong bốn ngày Caritas đã nhận được 500 ngàn đô la. (CSR_3295_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page