Ðức Hồng y Parolin chủ sự thánh lễ

cho các tân vệ binh Thụy Sĩ

 

Ðức Hồng y Parolin chủ sự thánh lễ cho các tân vệ binh Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-05-2021) - Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh đã chủ sự thánh lễ cho 34 tân vệ binh Thụy Sĩ và ngài kêu gọi họ hãy sống gắn bó với Chúa để có thể phục vụ như những môn đệ thừa sai của Chúa trong cuộc sống thường nhật.

Hiện diện trong thánh lễ, cũng có ban chỉ huy, các vệ binh khác, cũng như quí khách.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y bày tỏ lòng biết ơn của Tòa thánh đối với đoàn Vệ binh Thụy Sĩ, trong ngày kỷ niệm 147 vệ binh đã hy sinh tính mạng, ngày 6 tháng 5 năm 1527, trong vụ loạn quân cướp phá thành Roma, để cứu mạng Ðức Giáo hoàng Clemente VII.

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nhắc đến lời tuyên thệ của các tân vệ binh bày tỏ quyết tâm hết sức tận tụy, kể cả hy sinh mạng sống nếu cần để phục vụ Ðức Giáo hoàng, vì lòng yêu mến Chúa. Lời tuyên thệ này, đòi phải có đức tin và sức mạnh tâm hồn, vì cùng với kỷ luật bên ngoài không thể thiếu được, còn cần phải có kỷ luật nội tâm thiết yếu.

Trong chiều hướng đó, Ðức Hồng y Parolin nhắn nhủ các tân vệ binh hết sức cố gắng sống gắn bó với Chúa, "ở lại trong Chúa": Ðây không phải chỉ là trở thành Kitô hữu xác tín, hay đồng hóa với cách suy nghĩ và hành động với Chúa Giêsu, không phải chỉ dành cho Chúa những không gian giới hạn, thời giờ cầu nguyện và dự lễ hằng ngày, nhưng còn cần làm sao để sự hiện diện của Chúa lan tỏa trong các tương quan, trong các hoàn cảnh, tư tưởng, quan tâm, hy vọng và cảm xúc của chúng ta, tóm lại là trọn cuộc sống và con người của chúng ta.

Tiếp theo chiều kích hướng tâm đó là chiều kích ly tâm, đi ra ngoài. Tiêu chuẩn hành động ở đây là những đòi hỏi do sứ mạng của Giáo hội, sứ mạng truyền giáo. Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nói: "Khi phục vụ cạnh Người Kế vị thánh Phêrô, chúng ta hãy cầu xin ơn đón nhận lời mời gọi thi hành sứ mạng truyền giáo, không phải đi tới những nước xa xăm, nhưng là làm chứng về Chúa Giêsu tại nơi chúng ta đang sống và phục vụ, để phổ biến sự hiện diện của Chúa cho những người chúng ta gặp, qua sự dịu dàng, đơn sơ và nhất là qua tấm gương. Tóm lại, ở lại trong Chúa Giêsu và loan báo Chúa Giêsu, đó là căn tính của môn đệ. Chúng ta có thể tóm tắt trong hai từ: hiệp thông và sứ vụ.

(Rei 6-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page