Ðền thánh Fatima có thể đón tiếp

7.500 tín hữu hành hương

 

Ðền thánh Fatima có thể đón tiếp 7,500 tín hữu hành hương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fatima (RVA News 06-05-2021) - Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima có thể đón nhận cuộc hành hương quốc tế với 7,500 tín hữu trong bối cảnh đại dịch hiện nay.

Thông cáo của Ban giám đốc Ðền thánh, công bố ngày 5 tháng 5 năm 2021, nói rằng: "Cộng tác với nhà chức trách y tế, một lần nữa Ðền thánh sẽ đón tiếp các tín hữu hành hương, trong sự an ninh tối đa, áp dụng các qui luật hiện hành trong tình trạng đại dịch đối với tất cả các buổi lễ. Ví dụ tín hữu phải mang khẩu trang, giữ sự giãn cách, và khử trùng ở tay.

Trong cuộc hành hương quốc tế ngày 13 tháng 5 năm 2020, các buổi lễ kỷ niệm Ðức Mẹ bắt đầu hiện ra tại Fatima được cử hành nhưng không có các tín hữu hành hương, ngoại trừ một đoàn đại diện tượng trưng. Tiếp đến ngày 13 tháng 10 năm 2020, kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của Ðức Mẹ tại Fatima, đã có 6,000 tín hữu hành hương được tham dự.

Cuộc hành hương ngày 13 tháng 5 năm 2021 có chủ đề là "Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng nâng người yếu đuối trỗi dậy". Chủ sự cuộc hành hương là Ðức Hồng y José Tolentino Mendoxa, người Bồ Ðào Nha, Thư viện trưởng của Tòa thánh.

Tại Quảng trường có vẽ những vòng tròn nhỏ để các tín hữu đứng tại đó, giữ sự giãn cách đối với nhau.

Chương trình hành hương bắt đầu từ tối ngày 12 tháng 5 năm 2021, với buổi đọc kinh Mân côi lúc 9 giờ 30, và theo đó là cuộc rước nến, và cử hành Phụng vụ Lời Chúa.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, lúc 9 giờ sáng có kinh Mân côi và sau đó là thánh lễ quốc tế lúc 10 giờ. Ban chiều lúc 5 giờ, có cuộc đọc kinh Mân côi đường trường để cầu cho đại dịch chấm dứt, do Ðức Thánh cha đề xướng, và ý chỉ cầu nguyện là cầu cho tất cả các tù nhân.

(Ecclesia 5-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page