Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

tố giác khủng hoảng luân lý tại Âu châu

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan tố giác khủng hoảng luân lý tại Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 06-05-2021) - Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, tố giác rằng Âu châu đang bị suy tàn vì một cuộc khủng hoảng luân lý: dân chúng hiểu lầm tự do là được sống đồi trụy. Nhưng đại lục này có thể được cứu thoát, nếu dân chúng vâng phục Chúa Giêsu và hiểu rằng tự do là phục vụ và hy sinh.

Ðức cha Gadecki cũng là Tổng giám mục giáo phận Poznan. Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong bài giảng thánh lễ ngày 3 tháng 5 năm 2021, lễ kính Ðức Mẹ Nữ Vương Ba Lan, cùng với các giám mục thuộc ban Thường vụ Hội đồng Giám mục, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Góra, ở thành phố Czestochowa.

Ðức Tổng giám mục trình bày một suy tư về bản chất tự do trong thế giới ngày nay và nhận định rằng: "Các cá nhân và quốc gia yêu mến tự do và tìm kiếm tự do, đó là một dấu chỉ tích cực trong thời đại chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, có nhiều người nghĩ rằng có một thứ tự do tuyệt đối và cho rằng tự do đòi phải độc lập đối với mọi nguyên tắc luân lý... Sự mê tín này đặc biệt thường thấy trong thế giới khoa học và nghệ thuật. Người ta cho rằng nhà khoa học phải được sự tiến bộ của kiến thức hướng dẫn, và nghệ nhân biểu lộ các ý tưởng của mình, bất chấp mọi nguyên tắc luân lý. Nếu đúng như vậy, thì có nghĩa là các bác sĩ Ðức đã thí nghiệm trên các tù nhân ở các trại tập trung có toàn quyền được hành động như thế và họ hoàn toàn vô tội".

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nhận xét rằng: "Dân chúng thường dễ nhận ra các cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa, và đẩy lùi các cuộc khủng hoảng tâm trí, tinh thần và luân lý vào hậu trường, mặc dù những cuộc khủng hoảng thuộc loại này là nguy hiểm nhất: nay các cuộc khủng hoảng này đang bao phủ Âu châu và đang làm hư hỏng Ba Lan. Tuy nhiên, mặc dù nhiều người thường hiểu tự do như là tự do sống đồi trụy, tôi xác tín rằng vâng phục Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria vẫn còn là điều có thể và có sức thu hút... Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, nhưng là tự do làm điều thiện. Con người trở nên tự do theo mức độ họ nhận biết sự thật, theo mức độ sự thiện hướng dẫn ý chí của họ, chứ không phải là sức mạnh nào khác. Tự do của Chúa Giêsu là để phục vụ. Tự do theo tinh thần Kitô là noi gương Chúa Kitô, Ðấng đã hiến mình, hy sinh trên thập giá... Chúng ta cần nhau để hăng say theo mẫu gương phục vụ vô song mà Mẹ Maria và là Mẹ Nữ Vương để lại cho chúng ta".

90% dân Ba Lan là tín hữu Công giáo, nhưng trong những năm gần đây có sự sa sút về tôn giáo: số người dự lễ giảm sút và số người bỏ đạo gia tăng. Tiến trình này càng được đẩy mạnh với những việc tiết lộ những vụ lạm dụng tính dục và có những giám mục che đậy các vụ đó. Vụ tòa án tối cao Ba Lan cấm phá thai càng làm cho một số thành phần trong dân Ba Lan phẫn nộ và quy trách cho Giáo hội.

(Notesfrompoland 4-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page