Ðức Thánh cha chưa xác định

ngày tôn phong hiển thánh cho bảy chân phước

 

Ðức Thánh cha chưa xác định ngày tôn phong hiển thánh cho bảy chân phước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-05-2021) - Trong Công nghị Hồng y sáng thứ Hai, 3 tháng 5 năm 2021, với sự tham dự của các Hồng y hiện diện tại Roma, Ðức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn việc tôn phong bảy chân phước lên bậc hiển thánh, nhưng ngài chưa ấn định ngày tôn phong vì tình trạng đại dịch.

Bảy vị gồm năm thánh nam và hai thánh nữ. Ngoại trừ một giáo dân Ấn Ðộ tử đạo, sáu vị còn lại đều là những vị đã gợi hứng hoặc đích thân thành lập các dòng tu.

Thủ tục phong thánh hiện nay vẫn trải qua các thủ tục tiến hành từ cấp giáo phận, sang đến Bộ Phong thánh, và giai đoạn chót là công nghị Hồng y, trong đó Ðức Thánh cha hỏi ý kiến các Hồng y về việc phong thánh.

Trong công nghị, Ðức Thánh cha đã thăng tám Hồng y thuộc đẳng phó tế lên đẳng linh mục. Ðứng đầu là Ðức Hồng y Angelo Amato, dòng Don Bosco, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong thánh; tiếp đến có Ðức Hồng y Robert Sarah, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

Tòa Thánh vẫn duy trì truyền thống phân chia Hồng y đoàn thành ba đẳng: giám mục, linh mục và phó tế, tương ứng với các giám mục các giáo phận phụ cận Roma, các cha sở của giáo phận này và các phó tế đặc trách các công tác khác nhau trong giáo phận. Chính các giám mục, cha sở và phó tế ấy họp nhau để bầu Ðức Giáo hoàng, trong tư cách là Giám mục giáo phận Roma.

(Vatican News 3-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page