Ðức Hồng y Tagle

truyền chức 24 phó tế trường Truyền giáo

 

Ðức Hồng y Tagle truyền chức 24 phó tế trường Truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-05-2021) - Chiều thứ Bảy 1 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã truyền chức phó tế cho 24 đại chủng sinh thuộc trường truyền giáo, đến từ 13 quốc gia.

Trong bài giảng tại Ðền thờ thánh Phêrô, Ðức Hồng y Tagle gọi biến cố truyền chức này là một "bằng chứng về đặc tính phổ quát của Giáo hội Công giáo và sứ mạng của Giáo hội". Ngài cũng nhắc nhở các tiến chức rằng chỉ khi nào gắn liền với thân nho là Chúa Kitô, các phó tế mới có thể thực thi một sự phục vụ đích thực.

Ðầu bài giảng, Ðức Hồng y Tagle cũng nói đến ý nghĩa của chức phó tế, diacono, người phục vụ. Các phó tế được truyền chức không phải để làm linh mục, nhưng là để phục vụ. Hiến chế "Lumen gentium", Ánh sáng muôn dân, của Công đồng chung II cũng nhắc nhở rằng "Phó tế phải là người có lòng từ bi thương xót, tích cực, tiến bước theo chân lý của Chúa, Ðấng đã trở nên tôi tớ của mọi người".

Ðức Hồng y cũng nhắc nhở các phó tế rằng: "Các thầy phó tế thân mến, các thầy hãy tránh trở thành những cây nho có vẻ đẹp đẽ, hấp dẫn, nhưng sau cùng đức tin, tình yêu và việc phục vụ bị suy yếu... Thế giới và nhân loại đang đau khổ vì những người phục vụ giả dối, sinh ra những hoa trái độc hại vì kiêu ngạo, ích kỷ, ghen tuông, giận dữ, oán ghét, cạnh tranh, chia rẽ và bạo lực. Các thầy hãy tỏ cho thế giới thấy sự cao cả của việc phục vụ khiêm tốn, là kết quả của cuộc sống trong Chúa Giêsu".

(Vatican News 1-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page