Ðức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn

7 lời cầu mới cho kinh cầu thánh Giuse

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn 7 lời cầu mới cho kinh cầu thánh Giuse.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 3-05-2021) - Ngày 1 tháng 5 năm 2021, lễ thánh Giuse Thợ, được Ðức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã thêm 7 lời cầu mới vào kinh cầu thánh Giuse.

Trong thư gửi các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục trên thế giới, Ðức tổng giám mục Arthur Roche, Tổng Thư ký của Bộ Phụng tự, và cha Corrado Maggioni, Phó Tổng Thư ký, đã giải thích lý do việc thêm các lời cầu mới vào kinh cầu thánh Giuse.

"Vào dịp kỷ niệm 150 năm việc tuyên bố Thánh Giuse là Ðấng Bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Tông thư Patris corde, với mục đích 'tăng cường lòng yêu mến của chúng ta đối với vị thánh vĩ đại này, để khuyến khích chúng ta khẩn cầu sự cầu bầu của ngài và noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của ngài. Với ý nghĩa này, đây có vẻ là cơ hội thích hợp để cập nhật Kinh cầu thánh Giuse, đã được Tòa thánh phê chuẩn vào năm 1909, bằng cách thêm bảy lời khẩn cầu mới rút ra từ các diễn văn của các Ðức Giáo hoàng, những người đã suy tư về các khía cạnh của Ðấng Bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ."

7 lời cầu mới

Các lời cầu được thêm vào, nguyên ngữ bằng tiếng Latinh, là: Ðấng Gìn giữ Ðấng Cứu Thế, Ðấng phục vụ Chúa Ki-tô, Thừa tác viên của Ơn Cứu độ, Ðấng Hỗ trợ trong những lúc gian nan, Ðấng Bảo trợ người lưu đầy, Ðấng Bảo trợ người đau khổ và Ðấng Bảo trợ người nghèo.

Với 7 lời cầu mới này, kinh cầu thánh Giuse sẽ có 31 lời cầu.

Trách nhiệm dịch và phổ biến của các Hội đồng giám mục

Bộ Phụng tự nói rằng các Hội đồng giám mục có trách nhiệm xem xét và ban hành bản dịch Kinh cầu bằng ngôn ngữ thuộc thẩm quyền của họ. Những bản dịch này không cần sự xác nhận của Tòa Thánh. Bộ Phụng tự nói thêm rằng các Hội đồng giám mục cũng có thể thêm vào những lời khẩn cầu khác mà thánh Giuse được tôn vinh tại các quốc gia của họ, và lưu ý rằng những bổ sung này cần được đưa vào vị trí thích hợp trong kinh cầu và giữ nguyên thể loại văn chương của Kinh cầu. (CSR_3164_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page