Cha Nguyễn Ðình Anh Nhuệ

được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký

Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo

 

Cha Nguyễn Ðình Anh Nhuệ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 1-05-2021) - Ðức Hồng y Luis Antonio, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, đã bổ nhiệm cha Tô-ma Nguyễn Ðình Anh Nhuệ, dòng Phanxicô Viện tu, làm tân Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, và đồng thời làm Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo và Giám đốc hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.

Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo là một trong 4 cơ quan thuộc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, dưới quyền Ðức tổng giám mục Chủ tịch Giampiero Dal Toso, đồng Tổng Thư ký của Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc.

Cha Tô-ma Nguyễn Ðình Anh Nhuệ sẽ thay thế cha Fabrizio Meroni, thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại (PIME), đã hết nhiệm kỳ vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 và được gia hạn đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Cha Nhuệ sẽ bắt đầu công việc của mình, với nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Cha Tô-ma Nhuệ sinh năm 1970 tại Qui Nhơn, Việt Nam. Cha là thành viên của tỉnh dòng Phanxicô Viện tu Vác-sa-va, Ba-lan. Cha tốt nghiệp tiến sĩ thần học Kinh Thánh tại đại học Giáo hoàng Gregoriano ở Roma vào năm 2006 và sau đó là giáo sư Kinh Thánh tại các đại học Giáo hoàng Gregorian, Urbaniana. Cha cũng là giáo sư tại phân khoa thần học Seraphicum và là giám đốc phân khoa này từ năm 2016-2021.

Năm 2015, cha Nhuệ đã sáng lập và làm giám đốc "Viện nghiên cứu Thần học Châu Á của Dòng Phanxicô" (FIATS) thuộc Phân khoa thần học Seraphicum.

Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Tô-ma Nhuệ làm thành viên của Ủy ban Khoa học của Tòa thánh về Ðánh giá và Thúc đẩy Chất lượng của các Ðại học và Phân khoa thuộc Giáo hội trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Cha Tô-ma Nhuệ là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo khoa học và thông thạo bảy thứ tiếng. (Fides 01/05/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page