Chủ tịch Hội đồng giám mục Ðức

không đồng ý với sáng kiến

Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính

 

Chủ tịch Hội đồng giám mục Ðức không đồng ý với sáng kiến Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính.

Hồng Thủy

Berlin (Vatican News 1-05-2021) - Trong một thông cáo chính thức đăng trên trang web của Hội đồng giám mục Ðức ngày 28 tháng 4 năm 2021, Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ðức, nói rằng sáng kiến Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính tại các nhà thờ trên khắp nước Ðức vào ngày 10 tháng 5 năm 2021, để chống lại quyết định của Vatican không thể chúc hôn cho các cặp đồng tính, không phải là một điều có ích.

Sự kiện được các nhân viên mục vụ Công giáo tổ chức, được gọi là "nghi thức chúc lành cho những người yêu nhau". Các nhà tổ chức hy vọng các cặp đồng tính ở khắp nước Ðức sẽ tham dự.

Giáo hội chào đón và trợ giúp mục vụ cho những người đồng tính

Trong thông cáo, Ðức cha Batzing nói rằng sau khi hội đồng thường trực của các giám mục thảo luận cách đây vài ngày, ngài muốn khẳng định rằng những người có khuynh hướng đồng tính, cả những người đang sống với người đồng tính, đều được Giáo hội chào đón. Giáo hội có sứ vụ mục vụ là thực thi công lý cho tất cả những người này trong những hoàn cảnh cụ thể tương ứng trên hành trình cuộc sống của họ và đồng hành với họ về mục vụ.

Không thích hợp sử dụng việc chúc hôn như hành động phản đối

Tuy nhiên, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Ðức khẳng định: "Tôi không xem các hoạt động công cộng, ví dụ như những hoạt động dự kiến vào ngày 10 tháng 5, là một hành động có ích hoặc một cách thế để làm theo. Các nghi lễ chúc lành có phẩm giá thần học và ý nghĩa mục vụ của chúng. Chúng không thích hợp như công cụ cho các cuộc biểu tình chính trị-giáo hội hoặc các hành động phản đối."

Theo Ðức cha, vấn đề chúc hôn cần được thảo luận trong tiến trình "Con đường Công nghị" mà Giáo hội Ðức đang thực hiện.

Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính

Sự kiện Ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính được các linh mục Bernd Monkebuscher, cha sở ở Hamm; Burkhard Hose ở Wurzburg; và Carsten Leinhauser ở di Speyer phát động hôm 15 tháng 3 năm 2021, sau khi Bộ Giáo lý Ðức tin công bố tài liệu trong đó khẳng định việc chúc hôn cho các cặp đồng tính là bất hợp pháp.

2,600 cha sở, phó tế, những người hoạt động mục vụ và trợ giúp đời sống thiêng liêng đã phản đối quyết định của Bộ Giáo lý Ðức tin bằng cách hưởng ứng lời kêu gọi của 3 linh mục trên và kêu gọi các linh mục khác trên toàn nước Ðức tổ chức một Thánh lễ chúc lành cho "tất cả các cặp đôi yêu nhau", nghĩa là cho cả các cặp đồng tính.

Với thông cáo ngày 28 tháng 4 năm 2021, các giám mục Ðức cho thấy các ngài không đồng ý với sáng kiến phản đối bằng cách chúc hôn cho tất cả, nhưng các ngài muốn đối thoại. (ACI 29/04/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page