Ðức Thánh cha tiếp bốn mươi thành viên

cộng đoàn "Con đường mới"

 

Ðức Thánh cha tiếp bốn mươi thành viên cộng đoàn "Con đường mới".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-05-2021) - Sáng hôm 30 tháng 4 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến bốn mươi thành viên cộng đoàn "Con đường mới", từ Pháp đến Roma để lưu lại vài ngày tại đây. Ngài đề cao hoạt động của Hiệp hội này trong việc phục vụ công ích và người nghèo, hướng đến một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.

Cộng đoàn này nảy sinh hồi năm 1972, do sáng kiến của một tu sinh dòng Tên, Laurent Fabre, ở Lyon bên Pháp, - sau này trở thành linh mục -, và dần dần lan rộng, và theo hướng đi của Phong trào canh tân trong Thánh Linh và theo linh đạo của thánh Ignatio. Các linh mục thuộc cộng đoàn này họp thành một Hội dòng giáo sĩ, được thành lập năm 1992. Ngày nay, cộng đoàn có 2,000 thành viên tại 26 nước và phục vụ các sứ vụ của cộng đoàn.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến chiều kích đại kết Kitô của cộng đoàn "Con đường mới", và sẵn sàng đón nhận các nền văn hóa và truyền thống khác, để giúp biến cải khuôn mặt của xã hội chúng ta. Và Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Tôi khích lệ anh chị em đừng sợ tiến bước trên những con đường huynh đệ và kiến tạo những nhịp cầu giữa con người, giữa các dân tộc, trong một thế giới người ta còn dựng lên những bức tường vì sợ hãi người khác. Qua những sáng kiến, những dự phóng và hoạt động, anh chị em hữu hình hóa một Giáo hội nghèo với và cho người nghèo, một Giáo hội đi ra ngoài, trở nên gần gũi với con người trong những tình trạng đau khổ, bấp bênh, bị gạt ra ngoài lề, bị loại trừ.

(Rei 30-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page