Cộng hòa Ailen

là nước Âu châu duy nhất còn cấm lễ

 

Cộng hòa Ailen là nước Âu châu duy nhất còn cấm lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dublin (RVA News 01-05-2021) - Cộng hòa Ailen là nước duy nhất ở Âu châu còn cấm các buổi lễ công cộng nhân danh việc phòng người lan lây Coronavirus.

Những người phản đối các biện pháp ngặt nghèo của chính phủ Ailen càng gia tăng yêu cầu chính phủ tháo gỡ các biện pháp cấm đoán, sau khi hai nước Âu châu khác là Cộng hòa Slovak và Sloveni cho mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự.

Trong thời gian trước đây, những người ủng hộ biện pháp cấm lễ của chính phủ Ailen thường nêu ví dụ hai nước Slovak và Sloveni để biện minh cho lập trường của mình. Nhưng sau nhiều tháng trời bị đóng cửa ngặt nghèo vì đại dịch Covid-19, cộng hòa Slovak đã mở lại các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự, từ ngày thứ Hai 19 tháng 4 năm 2021.

Trong thời gian bị cấm đoán, các tín hữu Công giáo Ailen thường tụ họp bên ngoài thánh đường để cầu nguyện. Hồi cuối tuần 24 và 25 tháng 4 năm 2021, hàng trăm tín hữu đã tụ tập như vậy trước nhiều nhà thờ. Cuối tuần, mùng 1 và 2 tháng 5 năm 2021 họ cũng sẽ tiếp tục làm như vậy.

(Catholic Arena 27-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page