Ba Lan nới lỏng các hạn chế vì đại dịch

 

Ba Lan nới lỏng các hạn chế vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 01-05-2021) - Từ ngày 4 tháng 5 năm 2021, chính phủ Ba Lan sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế vì đại dịch.

Hôm 28 tháng 4 năm 2021, chính phủ Ba Lan thông báo rằng các bảo tàng viện, các tiệm bán tranh và đồ nghệ thuật, các siêu thị sẽ được mở lại, nhưng phải giữ các biện pháp an ninh vệ sinh. Các thánh đường và nơi thờ phượng khác sẽ được đón nhận nhiều người hơn. Cho đến nay, cứ 20 mét vuông trong thánh đường mới được một người vào dự lễ. Từ ngày 4 tháng 5 năm 2021, tiêu chuẩn này được mở rộng hơn, nghĩa là cứ 15 mét vuông thì được một người. Ðiều này cũng được áp dụng cho các cửa tiệm, siêu thị và bảo tàng viện.

Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 5 năm 2021, các lễ cưới, rước lễ lần đầu và các buổi lễ khác sẽ được 25 người tham dự. Sau đó, từ ngày 29 tháng 05 năm 2021, số người dự sẽ được nâng lên 50 người. Các khách sạn được mở lại từ ngày 8 tháng 5 năm 2021.

Chính phủ Ba Lan đưa ra các biện pháp nới lỏng trên đây, trước tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 giảm bớt. Trong bảy ngày qua, cứ 100,000 người dân thì chỉ còn 168 người bị lây nhiễm virus, thay vì 500 người như trước đây.

(KNA 28-4-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page