Tại bang Uttar Pradesh Ấn Ðộ,

muốn cải đạo phải xin phép quan tòa

 

Tại bang Uttar Pradesh Ấn Ðộ, muốn cải đạo phải xin phép quan tòa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Uttar Pradesh (RVA News 28-02-2021) - Hôm 24 tháng 2 năm 2021, nghị viện bang Uttar Pradesh bên Ấn Ðộ đã thông qua đạo luật cấm cải đạo: cấm thay đổi tôn giáo qua việc kết hôn, lường gạt, cưỡng bách hoặc chiêu dụ. Nhưng luật này không áp dụng cho Ấn Ðộ giáo.

Luật phạt tới mười năm tù những người bị nhìn nhận là bó buộc hoặc chiêu dụ người khác thay đổi tôn giáo, và phạt tiền 25,000 Rupi, tương đương với 280 Euro.

Theo luật mới, nếu một người, khi kết hôn, muốn theo bất kỳ tôn giáo nào khác, thì phải xin phép của thẩm phán tòa án địa phương, hai tháng trước khi kết hôn.

Ðức cha Geral Mathias, Giám mục giáo phận Lucknow, tuyên bố với hãng tin Asia News, truyền đi hôm 26 tháng 2 năm 2021, rằng: "Luật chống cải đạo là điều đi ngược lại quyền căn bản được tuyên xưng, thực hành và phổ biến tôn giáo của mỗi người. Nó đi ngược lại tự do căn bản của một người, trong việc chọn lựa và thực hành một tôn giáo. Quyền này được Thiên Chúa ban, dựa trên luật tự nhiên và được Hiến pháp Ấn Ðộ bảo đảm. Thật là điều vô lý khi phải xin phép quan tòa nếu muốn theo một tôn giáo khác. Ngoài ra, luật làm cho các hôn nhân khác đạo trở thành điều hầu như không thể được, vì tước đoạt của những người lớn quyền tự do được chọn người phối ngẫu. Một điều tinh quái là luật không coi việc trở lại Ấn giáo, gọi là Ghar wapasi, là một việc cưỡng bách theo đạo. Trong thực tế, chính trong hành động này có sự cưỡng bách, đe dọa và áp lực để buộc người khác theo Ấn giáo. Chủ đích cơ bản của luật này là cấm cản mọi cuộc trở lại đạo, dù là tự nguyện".

Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng chung các Kitô hữu Ấn Ðộ (Gcic) nói với hãng tin Asia News rằng: "Luật mới mang lại cho những kẻ cực hữu và các thành phần chống xã hội một quyền lực để xách nhiễu, hăm dọa và bạo hành chống các nhóm Kitô thiểu số mà không bị luật pháp trừng phạt".

(Asia News 26-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page