Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm họp trực tuyến

 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm họp trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Los Angeles (RVA News 27-02-2021) - Theo cuộc tham khảo ý kiến của Ðức Tổng giám mục José Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đa số các giám mục đồng ý sẽ nhóm họp trực tuyến vì đại dịch, vì thế khóa họp vào tháng Sáu tới đây sẽ tiến hành dưới dạng trực tuyến.

Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, bà Chieko Noguchi, đã xác nhận tin này với tạp chí The Pillar, hôm 24 tháng 2 năm 2021. Trước đây, khóa họp này dự kiến sẽ tiến hành dưới dạng trực diện vào tháng Sáu năm 2021, tại thành phố Detroit, nhưng vì tình hình đại dịch tiếp tục ở mức độ khẩn trương, nên khóa họp bị bãi bỏ, và các giám mục được yêu cầu cho biết có nên nhóm họp trực tuyến hay không.

Thông thường, Hội đồng Giám mục Mỹ, gồm các giám mục thuộc 198 giáo phận toàn quốc, có hai khóa họp toàn thể mỗi năm: một vào tháng Mười Một tại thành phố Baltimore, và một vào tháng Sáu tại một địa điểm thay đổi mỗi lần họp.

Chương trình khóa họp trực tuyến tới đây của Hội đồng Giám mục Mỹ chưa được xác định.

(The Pillar 25-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page