Ðức Hồng y Koch sẽ truyền chức

cho tân Giám mục giáo phận Coira

 

Ðức Hồng y Koch sẽ truyền chức cho tân Giám mục giáo phận Coira.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Coira (RVA News 25-02-2021) Lễ thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2021, Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ truyền chức giám mục cho Ðức cha Joseph Bonnemain, mới được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Coira, Thụy Sĩ.

Giáo phận Coira hiện có 700,000 tín hữu Công giáo thuộc sáu bang tại Thụy Sĩ. Từ lâu giáo phận này ở trong tình trạng căng thẳng và chia rẽ nội bộ vì đức giám mục thuộc khuynh hướng truyền thống, trong khi phe cấp tiến lan mạnh.

Sau khi nhận đơn từ chức của Ðức giám mục Vitus Huonder 77 tuổi, Ðức Thánh cha bổ nhiệm Ðức cha Pierre Buecher làm giám quản tông tòa với hy vọng tìm được giám mục kế vị. Theo truyền thống từ lâu đời, kinh sĩ đoàn giáo phận Coira được đặc ân bầu giám mục, nhưng họ không thành công trong việc chọn một trong ba ứng viên làm giám mục. Vì thế, ngày 15 tháng 2 năm 2021, Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm cha Joseph Bonnemain, 72 tuổi, làm tân Giám mục giáo phận Coira.

Ðức cha Bonnemain vốn là một bác sĩ y khoa, sinh tại Tây Ban Nha, thân phụ người Thụy Sĩ - Pháp và mẹ là người miền Catalugna. Sau khi đậu bác sĩ, ngài gia nhập giám hạt tòng nhân Opus Dei, theo học thần học, thụ phong linh mục và đậu tiến sĩ giáo luật tại Roma. Trong những năm qua, cha làm chánh án tòa án hôn phối giáo phận Coira, đồng thời làm tuyên úy một nhà thương ở thành phố Zurich.

Ðức cha Bonnemain là người ôn hòa, được cả phe cấp tiến lẫn bảo thủ chấp nhận. Cùng ngày 15 tháng 2 năm 2021, khi thông báo quyết định của Ðức Thánh cha bổ nhiệm cha Bonnemain làm Giám mục Coira, Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục gửi thư cho cha Bonnemain, cho biết Ðức Thánh cha yêu cầu Ðức tân giám mục đảm nhận chức vụ ít nhất 5 năm, cho đến năm 2026, nếu điều kiện sức khỏe cho phép, dù Ðức cha nay đã 72 tuổi và tuổi về hưu bình thường của giám mục là 75 tuổi. Thư của Ðức Hồng y Ouellet có đoạn viết: "Ðức Thánh cha biết rõ tình trạng phức tạp của giáo phận Coira. Ðức cha được kêu gọi thăng tiến trên hết tình hiệp thông và sự đoàn kết của Giáo hội địa phương và quảng đại phục vụ công cuộc loan báo Tin mừng".

Hôm 24 tháng 2 năm 2021, Tòa giám mục Coira thông báo về lễ truyền chức cho Ðức tân giám mục Bonnemain: vị chủ phong là Ðức Hồng y Kurt Koch, nguyên Giám mục Basilea, Thụy Sĩ, nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và hai giám mục phụ phong: là Ðức cha Pierre Burcher, nguyên Giám quản Tông Tòa Coira, và Ðức cha Felix Gmuer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ.

Vì tình trạng đại dịch, nên theo qui định của chính quyền Thụy Sĩ, chỉ có tối đa 50 người được tham dự thánh lễ truyền chức, trong đó có một số nhỏ các đại diện chính quyền, các giáo phận, các tổ chức tôn giáo và cũng có năm phụ nữ cộng tác vào phụng vụ thánh lễ truyền chức.

(KNA, CNA 24-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page