Chủ đề các bài thuyết giảng Mùa Chay

trước Ðức Thánh Cha và Giáo triều Rôma

 

Chủ đề các bài thuyết giảng Mùa Chay trước Ðức Thánh Cha và Giáo triều Rôma.

Ðặng Tự Do

Vatican (VietCatholic News 23-02-2021) - Trong gần 100 năm qua, các Ðức Giáo Hoàng đã dành thời gian cho một khóa tĩnh tâm hàng năm kéo dài gần một tuần. Ðầu tiên là đầu Mùa Vọng, sau này được đổi lại là vào đầu Mùa Chay. Khoá tĩnh tâm này chỉ dành cho Ðức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

Bên cạnh đó, mỗi thứ Sáu hàng tuần trong Mùa Vọng và Mùa Chay còn có một sinh hoạt khác có nhiều người tham dự hơn là nghe giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng trình bày các bài suy niệm. Những người được mời tham dự là các Hồng Y, các giám mục, thành viên của Giáo triều Rôma, của Phủ Giáo hoàng, của giáo phận Rôma, Bề trên Tổng quyền của các Dòng tu.

Các bài thuyết giảng Mùa Chay năm 2021 sẽ do Ðức Hồng Y Raniero Cantalamessa OFM, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng trình bày với chủ đề "Các con nói Thầy là ai?" (Mt 16:15).

Các bài thuyết giảng Mùa Chay sẽ diễn ra, theo cùng một thể thức như các bài thuyết giảng Mùa Vọng năm 2020, trong Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ Lục của Vatican để tạo điều kiện cho những vị tham gia có thể giữ khoảng cách xã hội phù hợp.

Các bài giảng sẽ diễn ra với sự hiện diện của Ðức Thánh Cha vào các ngày Thứ Sáu của Mùa Chay: cụ thể là vào các ngày 26 tháng 2; ngày 5, 12 và 26 tháng 3 năm 2021 lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương.

(Source: Vatican NewsPope to celebrate Ash Wednesday Mass in St Peter's Basilica)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page