Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức

được nâng lên hàng Ðền thánh quốc gia

 

Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức được nâng lên hàng Ðền thánh quốc gia.

Ngọc Yến

Lourdes (Vatican News 25-02-2021) - Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức đã được các Giám mục Pháp nâng lên hàng Ðền thánh quốc gia, qua việc ban hành các quy chế giáo luật có hiệu lực vào ngày 11 tháng 02 năm 2021.

Sự thay đổi này đã được chuẩn bị trong vài tháng trước. Trong cuộc họp ngày 07 tháng 11 năm 2020, các Giám mục đã bỏ phiếu về đề nghị nâng Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức lên hàng Ðền thánh quốc gia. Cùng ngày, trong một cuộc bỏ phiếu khác Hội đồng Giám mục cũng đã chấp thuận các quy chế liên quan đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức.

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Tòa Thánh, qua Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã chấp nhận quy chế. Sau đó, vào ngày 17 tháng 02 năm 2021, các qui luật mới này đã được công bố trong bản tin chính thức của Hội đồng Giám mục Pháp, theo đó, từ ngày 11 tháng 02 năm 2021, ngày kỷ niệm lần đầu tiên Ðức Mẹ hiện ra với Thánh nữ Bernadette ở Lộ Ðức, Trung tâm Thánh Mẫu chính thức được nâng lên Ðền thánh quốc gia.

Ðức cha Antoine Hérouard, Giám mục phụ tá Giáo phận Lille và cũng là Ðặc ủy Tòa Thánh về Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức cho biết, với việc Ðền thánh Lộ Ðức trở thành Ðền thánh quốc gia, Hội đồng Giám mục sẽ tham gia nhiều hơn vào việc quản lý Trung tâm hành hương này.

Liên quan đến việc đón tiếp khách hành hương, khi được lên hàng Ðền thánh quốc gia, Trung tâm Thánh Mẫu này không thay đổi sứ vụ, vẫn dành cho tất cả mọi người và mang tầm quốc tế. Xác định các quy chế mới này, mục đích là để làm rõ chiều kích địa phương, quốc gia, quốc tế.

Ðức cha Antoine Hérouard giải thích thêm: "Các đền thánh lớn trên thế giới đều là các đền thánh quốc gia. Ðiều đó không có nghĩa là các đền thánh chỉ dành cho người dân địa phương. Chúng tôi đang cố gắng đón tiếp một cách tốt hơn các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đến Lộ Ðức. Việc quan tâm và tổ chức, qua Hội đồng Giám mục Pháp sẽ được thực hiện mang tính tập thể nhiều hơn".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page