Tòa Thánh kêu gọi chuẩn chước

hiệp định về tài sản trí thức

 

Tòa Thánh kêu gọi chuẩn chước hiệp định về tài sản trí thức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 24-02-2021) - Ðại diện Tòa Thánh tại các Tổ chức Liên Hiệp Quốc, ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, kêu gọi chuẩn chước một số giới hạn về tài sản trí thức ngăn cản việc phổ biến hoàn vũ các vắc xin chống Covid-19.

Lên tiếng sáng ngày 23 tháng 2 năm 2021, tại Hội đồng về các tài sản trí thức thương mại (TRIPs). thuộc tổ chức Thương Mại Thế giới (OMC), Ðức Tổng giám mục Jurkovic nhận xét rằng: "Trong những tuần lễ gần đây, chúng ta đã thấy một số quốc gia và xí nghiệp tiếp tục dành ưu tiên cho các hiệp định song phương làm cho giá cả gia tăng, và thậm chí có những toan tính nhảy hàng, mặc dù có lời cảnh giác của Ðức Giáo hoàng Phanxicô về nguy cơ dành ưu tiên cho các nước giàu được vắc xin chống Covid-19.

Ngoài ra, Ðức Tổng giám mục Jurkovic cũng tố giác điều nghịch lý: một đàng, phần lớn các nước trên thế giới đang bị chậm trễ trong chương trình chích ngừa vì mức sản xuất vắc xin không đủ, nhưng đàng khác, tại nhiều quốc gia có nhiều hãng xưởng sản xuất, có khả năng cung ứng các vắc xin an toàn và hiệu năng, nhưng không thể thi hành được vì những hạn chế về tài sản trí thức. Theo Tòa Thánh, đứng trước tình trạng khẩn cấp y tế cần các vắc xin, và do những số tiền khổng lồ các nước đã đầu tư vào việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin, các thuốc chích ngừa này cần được coi như một "thiện ích công cộng", mà tất cả mọi người phải được hưởng, không phân biệt, chiếu theo nguyên tắc mọi tài nguyên phải được dùng cho tất cả mọi người, như Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhắc nhở.

Trong bài tham luận, Ðức Tổng giám mục Jurkovic nhận định rằng cơ cấu phức tạp hiện nay về việc bảo vệ hợp pháp tài sản trí thức là một chướng ngại theo nghĩa vừa nói. Các chính sách và luật lệ phải duy trì một viễn tượng nhắm tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người, trong một tinh thần liên đới trong nội bộ và giữa các quốc gia với nhau".

Từ những nhận xét trên đây, đại diện Tòa Thánh kêu gọi chuẩn chước việc áp dụng các thiên số 1, 4, 5 và 7 trong phần hai của hiệp định bảo vệ tài sản trí thức, để mọi người dân trên thế giới có thể được vắc xin chống Covid-19 càng sớm càng tốt.

(Vatican News 23-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page