Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác

vi phạm tự do tôn giáo

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác vi phạm tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 24-02-2021) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, mạnh mẽ tố giác những biện pháp vi phạm tự do tôn giáo và các nhân quyền khác nhân danh việc chống lan lây Covid-19.

Trong sứ điệp Video hôm 23 tháng 2 năm 2021, nhân khóa họp thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Gallagher nói:

"Giữa đại dịch, một số biện pháp do các chính quyền áp đặt để bảo đảm sức khỏe công cộng cũng vi phạm tự do thực thi các quyền con người. Một số người thấy mình ở trong những tình trạng dễ bị tổn thương, như người già, người di dân, tị nạn, các thổ dân bản xứ, những người di tản nội địa, các trẻ em, bị thương tổn không tương ứng vì cuộc khủng hoảng hiện nay. Một số hạn chế việc thi hành các quyền con người để bảo vệ sức khỏe công cộng phải xuất phát từ tình trạng hết sức cần thiết. Những hạn chế ấy phải tương ứng với hoàn cảnh, được áp dụng một cách không kỳ thị, và chỉ sử dụng khi không có phương thế nào khác".

Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Tòa Thánh nói thêm rằng: "Về vấn đề này, Tòa Thánh muốn lập lại sự cấp thiết phải bảo vệ tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, đặc biệt tự do tín ngưỡng và quyền biểu lộ tín ngưỡng ở trọng tâm phẩm giá con người trong lương tâm của họ. Ðể tôn trọng giá trị nội tại của quyền này, tự do tôn giáo đích thực đòi chính quyền phải dấn thân với các vị lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức liên hệ đến tôn giáo và những tổ chức xã hội dân sự, dấn thân thăng tiến tự do tôn giáo và lương tâm".

Ðức Tổng giám mục Gallagher, gốc người Anh, cũng nhận xét rằng "Câu trả lời hoàn vũ chống Covid-19 tỏ cho thấy sự hiểu biết vững chắc về tự do tôn giáo đang bị hao mòn. Tòa Thánh muốn nhấn mạnh rằng, như nhiều văn kiện pháp lý về tự do tôn giáo nhìn nhận, tự do tôn giáo cũng bảo vệ việc làm chứng công cộng và biểu lộ tự do tôn giáo, cá nhân và cộng đoàn, công khai và riêng tư, trong các hình thức thờ phượng, tuân giữ luật đạo và giáo huấn của tôn giáo".

Trước đó, Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Tòa Thánh cũng tố giác sự vi phạm các quyền con người, đặc biệt là quyền sống, qua những đạo luật cho phá thai và an tử, kết liễu mạng sống người bệnh theo lời yêu cầu của đương sự. Ngoài ra, sự thăng tiến những điều gọi là "các nhân quyền mới" thiếu nền tảng khách quan, khiến cho người ta xa rời chủ đích phục vụ phẩm giá con người".

(Rei 23-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page