Tòa Thánh tham dự khóa họp thứ 46

của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

 

Tòa Thánh tham dự khóa họp thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Ngọc Yến

Genève (Vatican News 24-02-2021) - Tòa Thánh tham dự khóa họp thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, qua việc Ðức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh gửi sứ điệp video tới khóa họp, trong đó tái khẳng định tính cấp thiết của việc bảo vệ quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo.

Mở đầu sứ điệp được gửi tới buổi gặp gỡ hôm thứ Ba 22 tháng 02 năm 2021, Ðức Tổng Giám mục Gallagher chuyển lời chào của Ðức Thánh Cha tới các tham dự viên và nói đến tác động tiêu cực của đại dịch trong hơn một năm qua. Theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, đại dịch làm cho các cam kết bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền phổ quát gặp nhiều khó khăn, vì vậy cần tái khám phá nền tảng của nhân quyền để thực hiện nó một cách xác thực.

Ðức Tổng Giám mục trích dẫn Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Hiến chương Liên Hiệp Quốc để xác định rằng cả hai tài liệu này, đều nhìn nhận phẩm giá vốn có của tất cả các thành viên trong gia đình nhân loại và các quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm tạo thành nền tảng tự do, công lý và hòa bình. Nhưng cho đến nay, những mục tiêu này vẫn còn xa vời.

Ngoại trưởng Tòa Thánh nói về thực tế trong đại dịch: "Các biện pháp do chính quyền áp đặt để đảm bảo sức khỏe cộng đồng cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện tự do nhân quyền. Một số người rơi vào hoàn cảnh dễ bị tổn thương, như người già, người di cư, người tị nạn và trẻ em đã bị ảnh hưởng không tương xứng bởi cuộc khủng hoảng. Mọi hạn chế trong việc thực hiện nhân quyền để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng đều phải xuất phát từ tình huống hết sức cần thiết. Các giới hạn đó phải tương ứng với hoàn cảnh, được áp dụng theo cách không phân biệt đối xử và chỉ được sử dụng khi không có sẵn các phương tiện khác".

Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại tính cấp thiết của việc bảo vệ quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Ðặc biệt, niềm tin tôn giáo và việc thể hiện niềm tin, là trọng tâm phẩm giá con người. Ðể tôn trọng quyền này, các chính quyền phải làm việc với các lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức dựa trên đức tin và các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức cam kết thúc đẩy tự do tôn giáo và lương tâm. Phản ứng toàn cầu đối với đại dịch Covid-19 cho thấy, hiểu biết về tự do tôn giáo đang bị xói mòn.

Ðức Tổng Giám mục kết luận: "Tóm lại, để chống lại một cách hiệu quả những hậu quả của các cuộc khủng hoảng, chúng ta phải sẵn sàng vượt ra khỏi những điều gây chia rẽ". (CSR_1335_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page