Hội thảo trên mạng

dành cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh

 

Hội thảo trên mạng dành cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-02-2021) - Ủy ban Vatican về Coronavirus đã tổ chức một cuộc hội thảo trên mạng dành cho Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, sáng thứ Sáu 19 tháng 2 năm 2021.

Trong dịp này, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tuyên bố rằng: "Chúng ta phải chiến đấu chống sự mệt mỏi ở các nơi trên thế giới, và không thể chiều theo thái độ cam chịu. Có bao nhiêu thách đố, nhưng chúng ta phải có tinh thần thực tiễn tiếp tục tiến hành chương trình của chúng ta, đó là săn sóc trong lúc này".

Mở đầu cuộc hội thảo là bài phát biểu của Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển nhân bản toàn diện. Ngài trình bày công tác của năm nhóm làm việc thuộc Ủy ban Vatican về Covid-19, và nói rằng đứng trước đại dịch hoàn cầu, cần có một nỗ lực hoàn vũ để ra khỏi đại dịch, vượt lên trên các biên giới quốc gia, vì virus đã đưa ra ánh sáng bao nhiêu mong manh yếu đuối của thế giới. Ðức Hồng y Turkson cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người, cần có sự quan tâm giúp chúng ta kiến tạo tương lai với sức mạnh của niềm tin. Sau cùng về vấn đề vắc-xin, Ðức Hồng y kêu gọi đừng để một ai bị bỏ lại đằng sau.

Cuộc trao đổi, với sự cộng tác của các chức sắc của Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, và đặc biệt của các thành viên Ủy ban Vatican về Covid-19, các tham dự viên đã bàn về việc sản xuất và phân phối vắc xin, khía cạnh luân lý, đạo đức, thương mại trong vấn đề này. Ủy ban nhắc đến Văn kiện của Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống, công bố ngày 29 tháng 12 năm 2020, với tựa đề "Vắc-xin cho tất cả mọi người. 20 điểm để đạt tới một thế giới công bằng và lành mạnh hơn". Các nguyên tắc "công bằng, liên đới và bao gồm mọi người" phải làm căn bản cho mọi câu trả lời chống đại dịch". (Vatican News 19-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page