Thủ tướng Irak đề cao tầm quan trọng của Kitô hữu

 

Thủ tướng Irak đề cao tầm quan trọng của Kitô hữu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 22-02-2021) - "Nước Irak không còn là Irak, nếu không có các tín hữu Kitô".

Trên đây là lời tuyên bố của thủ tướng Mustafa al Kadhimi, trong buổi tiếp kiến các thủ lãnh cộng đoàn Kitô tại Irak, hôm 18 tháng 2 năm 2021. Ông nói: "Chúng ta là người Irak. Chúng ta mạnh mẽ trong sự đa nguyên văn hóa và tôn giáo của chúng ta, và sẽ tiếp tục là biểu tượng sự sống chung, bao dung và là những công dân đích thực; tuy có bao nhiêu âm mưu của các nhóm tăm tối, chúng sẽ thất bại trong các mưu toan phá hủy đất nước tuyệt vời của chúng ta".

Thủ tướng al Kadhimi cũng nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô bản xứ tại Irak, từ thời các Tông đồ chứng tỏ khả năng cởi mở của các nền văn minh kế tiếp nhau từ thời cổ xưa trong lãnh thổ miền Mesopotamia này".

Thủ tướng al Kadhimi của Irak nguyên là một ký giả, rồi làm chỉ huy trưởng cơ quan mật vụ của Irak, bạn của hoàng thân Mohammed Bin Salman nước Arập Sauđi. Ông xuất cư sang Anh quốc trong thập niên 1980 rồi trở về nước sau những can thiệp quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh chống chế độ của Saddam Hussein.

Trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Kitô giáo Irak, thủ tướng Al Kadhimi tái khẳng định rằng các tổ chức chính trị được kêu gọi chống lại nạn tham nhũng và ủng hộ sự sống chung liên đới giữa các thành phần xã hội và tôn giáo, khẳng định nguyên tắc công dân và bảo vệ các tôn giáo chống lại mọi sự kỳ thị phe phái.

Trong cuộc gặp gỡ, Ðức Tổng giám mục Avak Asadourian thuộc Giáo hội Armeni Tông truyền, trong tư cách là Tổng thư ký Hội đồng các vị lãnh đạo Kitô, đã đại diện mọi người đề cao những cố gắng của chính phủ Irak hiện nay nhắm bảo vệ sự đa nguyên tôn giáo và văn hóa của đất nước. Hồi tháng Sáu năm 2020, ít lâu sau khi nhậm chức, trong cuộc viếng thăm tại Mossul và tỉnh Ninive, thủ tướng al Kadhami đã bày tỏ đau buồn và kinh hoàng vì nạn xuất cư đang làm giảm sút các cộng đoàn Kitô vốn hiện hữu từ gần 2 ngàn năm tại miền Mesopotamia cổ kính.

(Fides 19-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page