Ðức Thánh cha bổ nhiệm

Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-02-2021) - Hôm 20 tháng 2 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn từ nhiệm, vì lý do tuổi tác, của Ðức Hồng y Angelo Comastri, Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô, kiêm Tổng Ðại diện của Ðức Thánh cha tại thành Vatican, và Chủ tịch Cơ quan đặc trách Ðền thờ thánh Phêrô.

Ðồng thời, Ðức Thánh cha bổ nhiệm người kế vị là Ðức Hồng y Mauro Gambetti, 56 tuổi, dòng Phanxicô Viện Tu, nguyên là Bề trên tu viện thánh Phanxicô tại Assisi. và mới được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Hồng y, ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Ðức Hồng y Comastri năm nay 78 tuổi (1943), nguyên là Giám mục Giám hạt Ðền thánh Loreto từ năm 1996, trước khi được bổ nhiệm làm Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô năm 2005.

Còn Ðức Hồng y Mauro Gambetti, năm nay 56 tuổi (1965), mới được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Hồng y ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Cùng ngày 20 tháng 2 năm 2021, Ðức Thánh cha đã nhận đơn từ chức của Ðức Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

Ðức Hồng y Sarah, người Guinea Equatorial, bên Phi Châu, đã tròn 75 tuổi ngày 15 tháng 6 năm 2020. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Conakry, thủ đô Guinea năm 1979, lúc mới 34 tuổi. Năm 2001, Ðức Tổng giám mục được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ truyền giáo, và chín năm sau được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum, Ðồng Tâm, là cơ quan bác ái của Ðức Thánh cha, rồi thăng hồng y. Tháng Mười Một năm 2014, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

(Rei 20-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page