Năm 2020, tài chánh Vatican hụt 90 triệu Euro

 

Năm 2020, tài chánh Vatican hụt 90 triệu Euro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-02-2021) - Sau một năm bị đại dịch, tình trạng tài chánh của Vatican bị thâm thủng trầm trọng.

Tuy chưa có thông cáo chính thức, nhưng hãng thông tấn Pháp AFP, truyền đi hôm 17 tháng 2 năm 2021, trích thuật lời Ðức cha Nunzioi Galantino, Chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, cho biết năm 2020, các cơ quan trung ương Tòa Thánh bị thiếu hụt 90 triệu Euro, so với mức thiếu hụt 11 triệu Euro trong năm 2019 trước đó.

Ngân sách này của Tòa Thánh biệt lập với ngân sách của Quốc gia thành Vatican, trong đó có ngân hàng Vatican, gọi tắt là IOR, Bảo tàng viện Vatican và Siêu thị Vatican.

Tình trạng này khiến Tòa Thánh phải dùng ngân khoản dự trữ để bù đắp số thâm thủng, và tình trạng năm 2021 cũng sẽ bị thiếu.

Trong năm 2020, ngân khoản đồng tiền thánh Phêrô cũng bị giảm 25% so với con số 53 triệu Euro quyên được trong năm 2019 trước đó. Những quyên góp từ các giáo phận hoặc các dòng tu cũng bị giảm.

Bảo tàng viện Vatican đã được mở lại từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, với số du khách giảm sút, sau 88 ngày bị đóng cửa vì giới nghiêm. Trong năm 2020, số thu nhập của Viện bảo tàng này bị giảm 85% so với năm 2019, là năm có bảy triệu khách viếng thăm.

Năm 2020, Tòa Thánh đã tiết kiệm 10% số tiền vốn chi cho các cuộc tông du của Ðức Thánh cha và các khóa họp hoặc hội nghị của các Bộ, các cơ quan khác của Tòa Thánh.

(AFP 17-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page