Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi Ðại hội Giáo lý tại Los Angeles

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Ðại hội Giáo lý tại Los Angeles.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-02-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích tất cả các tham dự viên Ðại hội về huấn giáo lần thứ 65, tại Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ hãy lấy gương người Samaritano nhân lành làm lối sống của mình.

Ðại hội thường niên này năm 2021 có chủ đề là: "Hãy công bố lời hứa! Chúng ta cần loan báo và nhắc nhớ rằng chúng ta có lời hứa của Thiên Chúa và Thiên Chúa luôn giữ lời hứa (xc. 1 Cr 1.9-11). Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta cũng phải nhớ rằng "một người nam, nữ, và mỗi thế hệ đều mang trong mình một lời hứa có thể làm nảy sinh những nghị lực mới về tương quan, trí thức, văn hóa và tinh thần" (Ft n.196).

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha đặc biệt nhắc đến những thách đố do đại dịch gây ra cho đời sống của con người và lịch sử các cộng đoàn của chúng ta. Ðứng trước thực tại ấy và những thực tại khác, cần xây dựng tương lai, và để được vậy, cần quyết tâm dấn thân, cần sức mạnh và lòng tận tụy của tất cả mọi người. Cần hành động như người Samaritano: để cho mình bị đánh động vì những gì mình thấy, với ý thức rằng đau khổ sẽ thay đổi bản thân tôi và tôi phải dấn thân với đau khổ của người khác. Những chứng tá về lòng yêu thương quảng đại và nhưng không mà chúng ta chứng kiến trong những tháng này, đã để lại những dấu vết không thể lu mờ trong lương tâm và trong kết cấu xã hội, dạy chúng ta rằng sự gần gũi, chăm sóc, đồng hành và hy sinh rất cần thiết để nuôi dưỡng tình huynh đệ. Ðó là những lời loan báo và thực hiện lời hứa của Thiên Chúa".

Ðức Thánh cha xác tín rằng các cuộc khủng hoảng đặt chúng ta trước sự cần thiết phải chọn lựa và dấn thân. Ngài nói: "Ước gì trong thời đại chúng ta sống ngày nay, nhờ nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, chúng ta có thể làm nảy sinh nơi mọi người một khát vọng hoàn cầu về tình huynh đệ. Cần có một cộng đoàn nâng đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, và trong đó chúng ta giúp đỡ nhau nhìn về đằng trước. Thật là điều quan trọng dường nào khi cùng nhau mơ ước và nhìn về đằng trước!" (Ft 8).

Ðại hội về huấn giáo tại Tổng giáo phận Los Angeles được tổ chức hằng năm tại Trung tâm hội nghị ở Anaheim, kéo dài bốn ngày, và thuộc hàng lớn nhất tại Mỹ. Số người tham dự nhiều khi lên tới 40,000 người và được mở cho mọi người, kể cả những người thuộc tín ngưỡng khác. Năm 2021, Ðại hội tiến hành từ ngày 18 đến 21 tháng 2 năm 2021 và lần đầu tiên được cử hành trực tuyến vì đại dịch.

(Rei 18-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page