Khóa học về trừ quỷ

tại Học viện Nữ Vương Các Tông Ðồ

 

Khóa học về trừ quỷ tại Học viện Nữ Vương Các Tông Ðồ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 21-02-2021) - Từ ngày 1 đến 4 tháng 3 năm 2021, Học viện Giáo hoàng Nữ Vương Các Tông Ðồ của dòng Ðạo Binh Chúa Kitô, ở Roma, sẽ mở khóa học trực tuyến về trừ quỷ.

Khóa học bằng tiếng Ý, nhưng có phần thông dịch trực tiếp sang tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Trong thông cáo, Học viện cho biết khóa học nhắm thăng tiến sự hiểu biết về sứ vụ trừ quỷ, đặc biệt nơi các linh mục và giáo dân có liên hệ, những người muốn tìm hiểu, đối chiếu về những vấn đề, như thần học và vai trò người trừ quỷ, giáo luật và một số khía cạnh tâm lý học.

Ngoài ra, lúc 3 giờ 30 chiều ngày 5 tháng 3 năm 2021, sẽ có một cuộc họp báo trực tuyến, để tổng kết những điểm nổi bật của thừa tác vụ nay, nêu rõ những nhu cầu và sự cần thiết, mở ra một cuộc đối thoại với các thuyết trình viên của khóa học, trong đó có cha Pedro Barrajón, thuộc dòng Ðạo Binh Ðức Mẹ, giáo sư thực thụ của Học viện, cha Francois Dermin, dòng Ða Minh, chuyên viên trừ tà, Chủ tịch toàn quốc của Nhóm nghiên cứu và thông tin xã hội tôn giáo, gọi tắt là Gris. Người điều hợp khóa học là cha Luis Ramirez, thuộc dòng Ðạo Binh Chúa Kitô, và cũng là điều hợp viên Viện Linh mục (Istituto Sacerdos) thuộc Giáo hoàng Học viện Nữ Vương Các Tông Ðồ.

(Sir 19-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page