Từ chối chích ngừa tại Vatican có thể bị sa thải

 

Từ chối chích ngừa tại Vatican có thể bị sa thải.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-02-2021) - Các nhân viên Vatican từ chối không chích ngừa chống Covid mà không có lý do chính đáng, có thể bị sa thải.

Quyết định trên đây được trình bày trong sắc lệnh ngày 8 tháng 2 năm 2021, của Ðức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Quốc gia thành Vatican, với mục đích kiểm soát sự lan lây Coronavirus trong lãnh thổ Vatican. Sắc lệnh có đoạn viết "Tình trạng khẩn cấp về y tế phải được đối phó để bảo đảm sức khỏe và an sinh của cộng đoàn làm việc, trong sự tôn trọng phẩm giá, các quyền và tự do căn bản của mỗi thành viên."

Một trong các biện pháp y tế phòng chống Covid-19 là việc chích ngừa. Hồi tháng Giêng năm 2021, các giới hữu trách y tế tại Vatican đã bắt đầu chích ngừa với vắc xin Pfizer-BioNtch cho các nhân viên, các công dân và viên chức của Tòa Thánh.

Trong sắc lệnh, Ðức Hồng y Bertello qui định rằng các nhân viên không thể chích ngừa vì những lý do hữu lý về sức khỏe, có thể được tạm thời chuyển sang công việc khác, với nghĩa vụ tương đương, hoặc thấp hơn nếu không có, để tránh nguy cơ lan lây, tuy vẫn giữ nguyên mức lương. Những nhân viên từ chối chích ngừa mà không có lý do chính đáng, thì có thể bị ngưng hợp đồng làm việc, chiếu theo quản số 6 trong qui luật của Vatican. Biện pháp này không có tính chất trừng phạt hoặc chế tài, nhưng nhắm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng làm việc và tự do của cá nhân.

(CNA 18-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page