Ðức Thánh Cha chấp nhận đơn từ nhiệm

của Ðức Hồng Y Robert Sarah

 

Ðức Thánh Cha chấp nhận đơn từ nhiệm của Ðức Hồng Y Robert Sarah.

Vatican (Vatican News 20-02-2021) - Ðức Hồng Y người Guinea đã tròn 75 tuổi vào năm 2020. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích vào năm 2014.

Hôm ngày 20 tháng 2 năm 2021 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích do Ðức Hồng Y Robert Sarah đệ trình.

Ðức Hồng Y người Guinea tròn 75 tuổi ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Ngài được thụ phong linh mục ngày 20 tháng 7 năm 1969, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Conakry năm 1979, ở tuổi 34.

Năm 2001, ngài làm thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng cho Các Dân tộc.

Năm 2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm ngài làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng "Cor Unum - Ðồng Tâm", và thăng ngài làm hồng y phó tế của Ðền thờ Gioan Bosco ở Via Tuscolana.

Ngày 23 tháng 11 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

Ðức Hồng Y Robert Sarah đã tham dự Mật nghị hồng y tháng 3 năm 2013, Mật nghị bầu Ðức Thánh Cha Phanxicô.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page