Sứ điệp Huynh đệ Mùa chay

gửi Giáo hội tại Brazil

 

Sứ điệp Huynh đệ Mùa chay gửi Giáo hội tại Brazil.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-02-2021) - Trong sứ điệp Huynh đệ Mùa chay gửi Giáo hội tại Brazil, Ðức Thánh cha Phanxicô cổ võ tinh thần hiệp nhất và đối thoại để vượt thắng các khủng hoảng, chiến thắng đại dịch và đối xử với nhau như anh chị em.

Chiến dịch Huynh đệ Mùa chay năm 2021 do Hội đồng Giám mục Brazil đề xướng và cổ võ, có chủ đề là "Tình Huynh đệ và Ðối thoại: dấn thân cho tình thương". Ðức Thánh cha nhận xét rằng qua đề tài này các tín hữu được mời gọi ngồi xuống và lắng nghe nhau, nhờ đó vượt thắng những chướng ngại của một thế giới nhiều khi bị điếc. Thực vậy, khi sẵn sàng đối thoại với nhau, chúng ta tạo nên một thái độ sẵn sàng lắng nghe, giúp vượt thắng tình trạng chỉ quan tâm đến bản thân, và đồng thời cần sẵn sàng đón nhận người khác. Nơi căn bản của nền văn hóa đối thoại này, có Chúa Giêsu, Ðấng là an bình của chúng ta, Ngài liên kết những gì bị chia rẽ (Ep 2,14).

Ðức Thánh cha cũng khẳng định rằng khi cổ võ đối thoại như một quyết tâm yêu thương, chiến dịch Huynh đệ Mùa chay cũng nhắc nhở cho các tín hữu Kitô rằng họ phải là những người nêu gương trước tiên, và bắt đầu bằng sự đối thoại đại kết với các anh chị em Kitô khác: trong cuộc đối thoại đại kết này, chúng ta thực sự cởi mở tâm hồn cho các bạn đồng hành, không sợ hãi, cũng chẳng nghi kỵ, nhìn đến trước tiên điều mà chúng ta tìm kiếm: an bình nơi Thiên Chúa duy nhất. Ðây cũng là một điều thật hy vọng, vì là lần thứ năm chiến dịch Huynh đệ Mùa chay của Giáo hội Công giáo ở Brazil được tiến hành chung với Hội đồng toàn quốc các Giáo hội Kitô Brazil, gồm cả các hệ phái Kitô khác.

Tranh luận về chiến dịch

Bối cảnh chiến dịch Huynh đệ Mùa chay tại Brazil năm nay có vấn đề, vì các tài liệu được dùng trong chiến dịch này tại các giáo xứ do Hội đồng các Giáo hội Tin lành, chứ không phải do Hội đồng Giám mục Công giáo soạn thảo. Trong các tài liệu này có khẳng định rằng "một nhóm xã hội khác đang chịu đau khổ vì những hậu quả của các chính sách và bạo lực, và tạo nên thù nghịch, nhóm đó là những người đồng tính luyến ái nam và nữ, những người đổi giống và lưỡng tính, gọi tắt là LGBT".

Ðức Tổng giám mục Fernando José Monteiro Guimaraes của giáo hạt quân đội Brazil cùng với các linh mục tuyên úy cho biết sẽ không sử dụng các tài liệu chứa đựng những ý niệm của ý thức hệ Gender, và nói rằng "Việc loan báo Tin mừng cho các tín hữu trong mọi thời đại, đặc biệt trong thời điểm đặc biệt này như Mùa chay Công giáo, không phải là chỗ để đối thoại về những đề tài gây tranh luận và trái ngược với đạo lý Công giáo chúng ta. Ðối thoại liên tôn là cần thiết và thích hợp khi tôn trọng các biểu hiện khác nhau về tín ngưỡng và được thi hành trong các môi trường có thẩm quyền".

Ðức Tổng giám mục Monteiro cho biết các tuyên úy sẽ dùng thông điệp Fratelli tutti của Ðức Thánh cha như tài liệu để suy niệm, và những số tiền lạc quyên được trong Mùa chay sẽ được dùng giúp người nghèo, qua các tổ chức xã hội, chứ không được gửi để tài trợ cho các tổ chức khác cổ võ chiến dịch Mùa chay này.

(Rei, CNA 17-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page