Âu châu cầu nguyện

cho các nạn nhân Covid

 

Âu châu cầu nguyện cho các nạn nhân Covid.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genova (RVA News 19-02-2021) - Trong Mùa chay 2021, các vị Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Âu châu mời gọi các tín hữu tham gia sáng kiến cầu nguyện, và tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho hơn 770,000 người chết vì đại dịch Covid-19 tại đại lục này.

Ðức Hồng y Angelo Bagnasco, nguyên Tổng giám mục giáo phận Genova, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, một tổ chức qui tụ 34 Hội đồng Giám mục tại đại lục này, cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau thẩm định sự thích hợp, và cả nghĩa vụ nhắc nhớ và cầu nguyện cho rất nhiều nạn nhân bị thiệt mạng vì đại dịch. Mỗi Hội đồng Giám mục Âu châu cam kết tổ chức ít là một thánh lễ, để tạo nên một chuỗi kinh nguyện, thánh lễ, để cầu nguyện cho bao nhiêu nạn nhân bị thiệt mạng và gia đình họ phải chịu tang tóc, mất mất, cũng như tất cả những người đang bị bệnh và bất định về sinh mạng và tương lai của họ."

Ðức Hồng y Bagnasco cũng nói rằng: "Các giá mục Âu châu chúng tôi, cùng với các cộng đoàn Kitô, các linh mục ghi ơn tất cả những người đang tiếp dục dấn thân giúp đỡ những người túng thiếu, nâng đỡ bằng lời nói, nhất là bằng kinh nguyện để chúng ta có thể cùng nhau hướng về tương lai tốt đẹp hơn".

(Avvenire 17-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page