Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hủy bỏ

khóa họp trực diện vào tháng Sáu năm 2021

 

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hủy bỏ khóa họp trực diện vào tháng Sáu năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Denver (RVA News 18-02-2021) - Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang tiến hành cuộc bỏ phiếu về vấn đề có nên nhóm đại hội vào tháng Sáu năm 2021 dưới dạng trực tuyến để thay khóa họp trực diện tại Denver bị hủy bỏ vì đại dịch, như trường hợp Ðại hội mùa thu hồi tháng Mười Một năm 2020 hay không.

Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, ông Chieko Noguchi tuyên bố như trên với báo The Pillar, hôm 12 tháng 2 năm 2021. Nếu khóa họp trực tuyến không được các giám mục chấp thuận trong cuộc bỏ phiếu hiện nay, thì Hội đồng Giám mục sẽ có khóa họp dự kiến vào tháng Sáu năm 2021.

Các giám mục Mỹ đã nhóm khóa họp bình thường hồi tháng Mười Một năm 2019 và trong dịp đó, các vị đã bầu Ðức Tổng giám mục Gomez của Giáo phận Los Angeles làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Sau đó, vì đại dịch, các giám mục đã hủy bỏ hoàn toàn khóa họp dự kiến vào tháng Sáu năm 2020, tại thành phố Detroit, và hồi tháng Mười Một năm 2020, Hội đồng Giám mục Mỹ chỉ nhóm họp trực tuyến.

Theo thông lệ, Hội đồng Giám mục Mỹ, gồm các vị chủ chăn của 198 giáo phận toàn quốc, nhóm họp hai lần mỗi năm: đại hội chính vào tháng Mười Một tại thành phố Baltimore, còn đại hội tháng Sáu thay đổi nơi họp mỗi lần.

Chương trình nghị sự cho khóa họp tháng Sáu năm 2021 chưa được ấn định. Trong đại hội mùa thu hồi tháng Mười Một năm 2020, các giám mục Mỹ đã bàn nhiều về nạn kỳ thị chủng tộc, sau vụ một người da đen, George Floyd, bị một cảnh sát giết chết, tạo nên một làn sóng phản đối và đập phá tại nhiều nơi ở Mỹ.

(Pillar 12-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page