Giám đốc Ðền thánh Lộ Ðức

hy vọng các cuộc hành hương

 

Giám đốc Ðền thánh Lộ Ðức hy vọng các cuộc hành hương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 16-02-2021) - Ðức ông Olivier Ribadeau Dumas, Giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức bên Pháp hy vọng các cuộc hành hương có thể được mở lại tại đây, từ đầu tháng Bảy năm 2021, sau một năm rưỡi gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch.

Ðức ông Ribadeau Dumas tuyên bố như trên với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ XXIX cử hành hôm 11 tháng 2 năm 2021, cũng là lễ kính Ðức Mẹ Lộ Ðức. Năm 2021, Ngày Bệnh nhân này chỉ có thánh lễ quốc tế và đọc kinh Mân côi ban sáng trước Hang Ðá Ðức Mẹ hiện ra. Ban tối vì giới nghiêm từ 6 giờ chiều nên không có cuộc rước nến như thường lệ và các tín hữu cũng không được hiện diện tại Trung tâm Thánh Mẫu.

Ðức ông Ribadeau cũng cho các bác sĩ, các nhân viên y tế và các bệnh nhân ở các nơi biết rằng họ có thể đến Lộ Ðức vì họ sẽ là những người đầu tiên được chích ngừa Coronavirus, tuy rằng hiện thời người ta chưa thể nói chắc chắn khi nào các cuộc hành hương có thể được mở lại. "Dầu sao cho đến cuối tháng Mười năm nay, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cuộc hành hương, và trong tháng Sáu cũng có thể có vài cuộc".

Nhìn lại trong năm 2020, Ðức ông Dumas nhận định rằng "đó là một năm khó khăn tại Ðền thánh Lộ Ðức. Chúng tôi phải đương đầu với ba thách đố: trước tiên là sự không chắc chắn, điều mà chúng tôi không quen thuộc. Ðúng hơn, chúng tôi có thói quen biết điều mình phải làm, nhưng nay thì chúng tôi không biết điều mình sẽ làm ngày mai và ngày kia."

Ðức ông Dumas cũng nói: Khía cạnh thứ ba trong tổng kết năm đại dịch và khủng hoảng này là sự đương đầu với cái chết: "Các xã hội tây phương chúng ta đã vứt bỏ sự chết ra khỏi cuộc sống. Nhưng cái chết hiện nay lại xuất hiện tỏ tường, khi mà mỗi tối, chúng ta được thông báo về số người chết trong ngày. Nhưng chúng ta không sợ cái chết, vì chúng ta biết rằng sau cái chết có sự hiệp thông của con cái với Cha chúng ta".

(Sir 11-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page