Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu

phê bình "Con đường Công nghị" tại Ðức

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu phê bình "Con đường Công nghị" tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Copenhagen (RVA News 15-02-2021) - Ðức cha Czeslaw Kozon, giám mục giáo phận Copenhagen Ðan Mạch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu, phê bình "Con đường Công nghị" của Giáo hội Công giáo tại Ðức vì chủ trương cải tổ các cơ cấu của Giáo hội như phương thế để chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Ðức cha Kozon năm nay 70 tuổi, đã được mời làm quan sát viên nước ngoài, dự khóa họp trực tuyến trong hai ngày 4 và 5 tháng 2 năm 2021, của gần 230 tham dự viên "Con đường Công nghị" của Công giáo Ðức. Công nghị này chủ trương cải tổ Giáo hội trong bốn lãnh vực là thực thi quyền bính, thăng tiến vai trò phụ nữ trong Giáo hội, thay đổi luân lý tính dục và đời sống độc thân của linh mục.

Tuyên bố hôm 10 tháng 2 năm 2021 với Ðài phát thanh Domradio của giáo phận Koeln, Ðức cha Kozon nói: "tốt hơn nên tách biệt vấn đề lạm dụng ra khỏi việc cải tổ cơ cấu của Giáo hội, và chỉ quy trọng tâm vào việc phòng ngừa lạm dụng, tuy rằng có những liên hệ giữa việc lạm dụng với đời sống linh mục và phần nào với cơ cấu của Giáo hội. Ngoài ra theo ý tôi, không nên tiến hành một cách quá cực đoan như vậy."

Ðức cha Kozon cho biết ngài cũng đồng ý với Ðức Thánh cha Phanxicô, theo đó chúng ta không thể đạt tới mục đích bằng cách thay đổi trước tiên các cơ cấu. Ðức cha phê bình Công nghị Ðức muốn thay đổi cả nền tảng của Giáo hội để đạt tới mục đích ngăn ngừa lạm dụng. Tốt hơn nên đi từ giáo huấn và truyền thống của Giáo hội.

Trong tài liệu căn bản của "Con đường Công nghị" ở Ðức có một số mục tiêu và biện pháp được đề ra: ví dụ dân chủ hóa Giáo hội, cho giáo dân tham gia vào việc bầu giám mục giáo phận, và có một ủy ban giáo dân được thành lập để kiểm soát và có quyền phủ quyết các lệnh của giám mục, tiếp đến là tiến đến việc truyền chức cho phụ nữ và đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo Giáo hội, biến việc độc thân linh mục thành điều tùy ý, mở rộng luân lý tính dục của Giáo hội kể cả đồng tính luyến ái.

(KNA 10-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page