Hội đồng Giám mục Pháp

mời Ðức Thánh cha viếng thăm

 

Hội đồng Giám mục Pháp mời Ðức Thánh cha viếng thăm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Marseille (RVA News 14-02-2021) - Hội đồng Giám mục Pháp đã mời Ðức Thánh cha viếng thăm thành phố Marseille, ở miền nam Pháp, nhân dịp hội nghị của gia đình dòng Tên tại đây trong năm thánh Ignaxio.

Hôm 11 tháng 2 năm 2021, bà Constante Pluviaud, đặc trách liên lạc của Hội đồng Giám mục Pháp với báo chí, xác nhận với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia rằng Ðức Tổng giám mục Jean-Marc Aveline của giáo phận Marseille cùng với cha Giám tỉnh Boedec của dòng Tên, tại Pháp đã mời Ðức Thánh cha đến thăm thành phố này nhân dịp gia đình Ignaxio nhóm tại Marseille, từ ngày 29 tháng 10 đến 1 tháng 11 năm 2021, tại Marseille với chủ đề: "Nhìn tất cả mọi sự mới mẻ trong Chúa Kitô". Thư mời đã được Ðức Tổng giám mục Eric Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, chuyển đến Ðức Thánh cha.

Năm thánh Ignaxio sẽ kéo dài 14 tháng, từ 20 tháng 5 năm 2021 đến 31 tháng 7 năm 2022, kỷ niệm 500 năm thánh Ignaxio Loyola, sáng lập dòng Tên, được ơn hoán cải sau khi bị thương trong trận chiến ở thành Pamplona bên Tây Ban Nha.

Bà Constance Pluviaud cho biết, tuy đã gửi thư mời, nhưng cho đến nay Hội đồng Giám mục Pháp chưa nhận được thư trả lời của Tòa Thánh.

Ðây không phải là lần đầu tiên các giám mục Pháp mời Ðức Thánh cha Phanxicô đến viếng thăm. Ðức Tổng giám mục George Pontier, nguyên Tổng giám Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã mời Ðức Thánh cha đến viếng thăm, trong đó có trạm dừng ở Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, nhưng cho đến nay cuộc viếng thăm này chưa diễn ra.

(Sir 11-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page