Ðức Thánh cha chúc mừng

90 năm thành lập Ðài Phát thanh Vatican

 

Ðức Thánh cha chúc mừng 90 năm thành lập Ðài Phát thanh Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-02-2021) - Hôm 12 tháng 2 năm 2021 là kỷ niệm đúng 90 năm thành lập Ðài Phát thanh Vatican, do Ðức Giáo hoàng Piô XI thành lập. Nhân dịp này, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp ngắn để chúc mừng.

Ðức Thánh cha viết: "Anh chị em thân mến, chúc mừng anh chị em nhân kỷ niệm này!

"Ðiều quan trọng là bảo tồn ký ức về lịch sử chúng ta và không phải để hoài tưởng quá khứ cho bằng nghĩ đến tương lai mà chúng ta được kêu gọi xây dựng. Cám ơn anh chị em vì công việc anh chị em. Cám ơn vì tình yêu mà anh chị em đặt vào công việc. Phát thanh có điều tốt đẹp này, đó là mang lời nói đến cả những vùng hẻo lánh nhất, và ngày nay được liên kết với cả những hình ảnh và chữ viết. Anh chị em hãy tiến bước trong can đảm và với tinh thần sáng tạo, trong việc nói với thế giới và qua đó xây dựng một sự truyền thông có khả năng làm cho chúng ta thấy sự thật về thực tại".

Ðài Phát thanh Vatican được Ðức Thánh cha Piô XI khánh thành, với sứ điệp truyền thanh "Qui arcano Dei" - Do ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Ngài đã ủy thác cho nhà bác học Guglielmo Marconi (1874-1937) phụ trách phần kỹ thuật của đài. Ông đã được giải Nobel vật lý năm 1909 vì đã phát minh ra vô tuyến điện. Toàn bộ Ðài được Ðức Giáo hoàng ủy thác cho dòng Tên phụ trách.

Ngày 27 tháng Sáu năm 2015, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ban hành tự sắc "Bối cảnh truyền thông ngày nay" (L'attuale contesto comunicativo), thành lập Bộ truyền thông bao gồm chín cơ quan khác nhau của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican thành một thực tại duy nhất, trong đó có Ðài Vatican, báo Quan sát viên Roma, Trung tâm Truyền hình Vatican, và Hội Ðồng Tòa thánh Truyền thông xã hội. Trong công cuộc cải tổ này, các cha dòng Tên không còn giữ các trách nhiệm điều hành Ðài Vatican nữa, chỉ còn lại hơn mười linh mục phụ trách các ban các ngôn ngữ khác nhau.

(Rei, TPN 12-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page