Thư Ðức Thánh cha kỷ niệm 600 năm

thành lập các Ủy viên Thánh địa

 

Thư Ðức Thánh cha kỷ niệm 600 năm thành lập các Ủy viên Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-02-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao vai trò rất thời sự và quan trọng của các Ủy viên Thánh địa và ngài hỗ trợ công tác phục vụ quí giá này.

Ủy viên Thánh địa (Commissari di Terra Santa) là những người thuộc các Giáo hội địa phương trên thế giới được giao phó nhiệm vụ trợ giúp Thánh địa, kể cả về mặt tài chánh, qua việc quyên góp tại các nước.

Ngày 14 tháng 2 năm 2021 là kỷ niệm 600 năm Ðức Giáo hoàng Martino V thành lập các Ủy viên Thánh địa. Nhân dịp này, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi thư cho cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa, trong đó ngài viết:

"Sau bao thế kỷ, sứ mạng của các Ủy viên Thánh địa vẫn luôn có tính chất thời sự: hỗ trợ, cổ võ, đề cao giá trị sứ vụ của của Dòng Phanxicô tại Thánh địa, tạo nên một mạng các tương quan về mặt Giáo hội, linh đạo và bác ái, có điểm hội tụ là lãnh thổ nơi Chúa Giêsu đã sinh sống".

"Tôi hỗ trợ và chúc lành cho công việc phục vụ quí giá này và tôi cầu chúc cho công tác này ngày càng trở thành hạt giống huynh đệ".

(Rei 11-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page