Ðức Tổng giám mục Kirkuk

công bố thư chào mừng Ðức Thánh cha

 

Ðức Tổng giám mục Kirkuk công bố thư chào mừng Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kirkuk (RVA News 13-02-2021) - Ðức cha Yousif Thomas Mirkis, Tổng giám mục giáo phận Kirkuk thuộc Giáo hội Công giáo Canđê bên Irak, đã công bố một thư dài chào mừng Ðức Thánh cha Phanxicô đến viếng thăm Irak, thể hiện giấc mơ từ hơn 20 năm nay của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, mặc dù tình trạng đại dịch hiện nay.

Ðức Tổng giám mục Mirkis viết: "Chào mừng Ðức Thánh cha đến thăm Giáo hội Canđê đang chịu đau khổ, đã mất đi hai phần ba số tín hữu tại Irak vì xuất cư. Ðức Thánh cha đến viếng thăm, khuyên nhủ chúng con thăng tiến công lý và bảo vệ những người nghèo chống lại sự kỳ thị, bất bình đẳng xã hội và kinh tế".

Trong thư, Ðức Tổng giám mục Mirkis cũng chào mừng Ðức Thánh cha như vị đang tìm cách cải tổ Giáo hội, loại bỏ những đền đài, dinh thự, vàng bạc, giầy đỏ và những tước hiệu vương giả. Chào mừng Ðức Thánh cha Phanxicô trong Giáo hội đang cần những hình thức ơn gọi, linh mục có gia đình và linh mục độc thân, các đan sĩ nam nữ phục vụ bàn thờ, và cả các nữ phó tế có ơn gọi phục vụ và các bí tích! Chào mừng Ðức Thánh cha Phanxicô, chúng con đang rất cần những lời của ngài, nhắc nhở chúng con về một thứ hoàn cầu hóa khác, hoàn cầu hóa sự bao dung, tình yêu thương đối với người nghèo, lòng thương xót, niềm vui, phục vụ, công lý dựa trên sự tôn trọng những khác biệt tôn giáo, củng cố tương quan giữa các tôn giáo và tố giác những hình thức quốc gia chủ nghĩa khép kín, phe phái, đã tạo nên sự lầm than của chúng con và xúc phạm đến mọi người".

(Sir 12-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page