Thư ngỏ của Ðức Hồng y Koch

về rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành

 

Thư ngỏ của Ðức Hồng y Koch về rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-02-2021) - Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã công bố một thư ngỏ hôm 9 tháng 2 năm 2021, trả lời cho những lời phê bình của phía Tin lành Ðức về lập trường của Tòa Thánh không chấp nhận việc các tín hữu Công giáo và Tin lành rước lễ chung bao lâu hai bên chưa có sự hiệp nhất trong cùng một đức tin.

Hồi tháng Chín năm 2019, Nhóm làm việc chung giữa Công giáo và Tin lành Ðức (OAK) đã công bố một văn kiện dài 26 trang tựa đề "Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa", khuyến khích các tín hữu Công giáo và Tin lành rước lễ chung, trong sự tôn trọng các truyền thống phụng vụ của nhau. Ðức cha Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, và cũng là đồng chủ tịch Nhóm làm việc chung soạn văn kiện này, đã tuyên bố hồi năm ngoái rằng trong Ðại hội Công giáo và Tin lành vào năm tới, các tín hữu Công giáo và Tin lành sẽ rước lễ chung trong các thánh lễ Công giáo và Tiệc ly Tin lành. Bộ giáo lý đức tin đã gửi thư bác bỏ lập trường này.

Gần đây, Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã phê bình nhiều điểm trong tài liệu "Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa". Phản ứng lại, giáo sư Volker Leppin thuộc Tin lành, và giảng dạy tại đại học Tuebingen, đã phê bình lập trường của Ðức Hồng y Koch và cho rằng Ðức Hồng y thiếu đối thoại.

Trong thư ngỏ, được hãng tin Công giáo Ðức phổ biến hôm 9 tháng 2 năm 2021, Ðức Hồng y Koch bác bỏ lời phê bình là ngài thiếu đối thoại, đồng thời Ðức Hồng y cám ơn những cố gắng của nhóm làm việc chung nhắm vượt qua những vấn đề còn gây chia rẽ giữa Công giáo và Tin lành. Ðức Hồng y Koch khẳng định rằng "sự vượt thắng các vấn đề ấy chỉ có thể diễn ra trong tinh thần thực tiễn và trách nhiệm, đối chiếu với thực tại cụ thể của các Giáo hội".

Ðức Hồng y Koch nêu rõ sự cách biệt lớn giữa lập trường của nhóm làm việc chung cho rằng hiện nay có sự cùng đồng thuận giữa các Giáo hội về việc cùng rước lễ chung và thực tại cụ thể trong các Giáo hội Tin lành. Ðức Hồng y nêu ví dụ: Giáo hội Tin lành ở bang Hessen-Nasau vốn chủ trương: "tất cả những ai đến dự lễ đều được mời lên rước lễ, cả những người không rửa tội cũng được rước lễ." Ðức Hồng y đặt câu hỏi: "Như vậy làm sao nhóm làm việc chung có thể quả quyết có sự liên hệ giữa phép rửa tội và việc rước lễ Công giáo hoặc bữa Tiệc ly theo Tin lành, khi mà những người chưa rửa tội cũng được rước lễ?"

Ðức Hồng y Koch nhấn mạnh rằng: "Nếu nhóm làm việc chung quả quyết việc nhìn nhận phép rửa tội của nhau, Công giáo và Tin lành, là nền tảng của đại kết, và việc rước lễ chung, vậy thì tại sao lại cho cả những người không rửa tội được rước lễ?

Và Ðức Hồng y Koch nhắc lại lập trường của Công giáo là chỉ có thể rước lễ chung nếu có sự hiệp nhất trong cùng một đức tin.

(KNA 9-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page