Gần 50 ngàn người chết vì Covid-19 tại Amazonia

 

Gần 50 ngàn người chết vì Covid-19 tại Amazonia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Amazon (RVA News 12-02-2021) - Hôm 9 tháng 2 năm 2021, Liên mạng Giáo Hội miền Amazonia ở Nam Mỹ, gọi tắt là Repam, cho biết có gần 50,000 người chết vì Coronavirus tại vùng Amazonia và gần hai triệu người bị lây nhiễm.

Con số trên đây dựa trên các phúc trình của nhà chức trách y tế thuộc bảy nước: Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Brazil, Suriname và Guyana. Từ Venezuela, người ta không có các thông kê đáng tin.

Hàng tháng tổ chức Repam vẫn công bố thông tin về tình hình đại dịch tại những quốc gia vùng Amazonia, cũng như ảnh hưởng của Ðại dịch trên các thổ dân bản xứ sinh sống tại miền này.

Liên mạng Repam đã đóng góp rất nhiều vào việc chuẩn bị và tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia và do Ðức Hồng y Claudio Hummes dòng Phanxicô Brazil làm chủ tịch.

Miền Amazonia rộng sáu triệu cây số vuông, bao gồm lãnh thổ chín quốc gia và trong vùng này có gần 2 triệu 800 ngàn thổ dân thuộc 390 bộ lạc, với 240 ngôn ngữ khác nhau.

(KNA 10-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page