Các giám mục Ba Lan kêu gọi:

Ðừng để người bệnh lẻ loi

 

Các giám mục Ba Lan kêu gọi: Ðừng để người bệnh lẻ loi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 12-02-2021) - Ðức cha Romuald Kaminski, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan về mục vụ sức khỏe, kêu gọi các tín hữu đừng để các bệnh nhân bị lẻ loi.

Ðức cha Kaminski đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ trực tuyến với giới báo chí, hôm 8 tháng 2 năm 2021, để chuẩn bị cho Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 29, cử hành hôm 11 tháng 2 năm 2021, Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Ðức cha Kaminski cũng là Giám mục giáo phận Varsava-Praga. Ngài nhắc đến bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay và nhấn mạnh tới tình trạng đặc biệt khó khăn của các bệnh nhân và nói rằng: "Ngày nay hơn bao giờ hết, các bệnh nhân không thể bị bỏ rơi, vì thế chúng ta cần ở cạnh họ, đặt mình trong tình cảnh của họ, để biết rõ mình phải làm gì và cư xử thế nào".

Trong cuộc họp báo, giáo sư bác sĩ Malgorzata Krajnik, thành viên Ủy ban Giám mục Ba Lan về mục vụ sức khỏe, cũng lưu ý về tầm quan trọng của sự nâng đỡ về mặt xã hội và tinh thần cho các bệnh nhân điều trị tại nhà thương vì Covid-19. Ông giải thích rằng "Sự gần gũi ta có thể cảm nghiệm không những về mặt bản thân nhưng cả chiều kích cộng đoàn nữa. Từ đó cần phải có lối tiếp cận toàn diện đối với bệnh nhân và cần đặt phẩm giá của bệnh nhân ở trung tâm mọi biện pháp săn sóc và trị liệu".

Trong chiều hướng trên đây, Ủy ban Giám mục Ba Lan, cộng tác với Hội trợ giúp tinh thần trong y khoa, đã tổ chức một chương trình toàn quốc nâng đỡ cho tất cả các bệnh nhân bị Covid-19 điều trị tại nhà thương. Dịch vụ này giúp bệnh nhân, nhất là những người không tự lập hoặc bị nguy hiểm đến tính mạng, được tiếp xúc qua điện thoại với thân nhân, để không cảm thấy bị bỏ rơi. Cho đến nay đã có gần 120 nhà thương trên toàn Ba Lan tham gia chương trình này.

(Vatican News 10-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page