Hội đồng Giám mục Ðức

nhóm khóa họp mùa xuân

 

Hội đồng Giám mục Ðức nhóm khóa họp mùa xuân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Limburg (RVA News 12-02-2021) - Hội đồng Giám mục Ðức sẽ nhóm khóa họp mùa xuân, từ ngày 23 đến 25 tháng 2 năm 2021, dưới dạng trực tuyến vì đại dịch.

Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Ðức cha Chủ tịch Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, có 68 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Trong phiên khai mạc, cũng có sự tham dự của Ðức Tổng giám mục Nicola Eterovic, người Croát, Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức. Ngoài ra, có Ðức cha Ricardo Ernesto Centella Guzmán, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia, tham dự với tư cách là khách mời.

Một trong những đề tài trong khóa họp là "Rời bỏ hay ở lại giữa lòng Giáo hội". Các giám mục sẽ dành một ngày trọn để học hỏi về những thống kê Giáo hội đã được phân tích trong Ðại hội mùa thu hồi tháng Chín năm 2020, trong đó có tình trạng nhiều người xin ra khỏi Giáo hội.

Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về tình trạng hiện nay của "Con đường Công nghị", thảo luận về vấn đề trợ tử mà quốc hội Ðức đang xúc tiến việc ban hành luật, theo yêu cầu của tòa bảo hiến tại nước này. Hội đồng Giám mục Ðức bàn đến Tài liệu do nhóm làm việc chung giữa Công giáo và Tin lành Ðức soạn thảo, với tựa đề: "Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa". Tài liệu này cổ võ việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, và Bộ giáo lý đức tin bác bỏ.

Sau cùng, các giám mục Ðức cũng thảo luận về vấn đề "làm sáng tỏ và đối mặt với quá khứ", nghĩa là những hậu quả của nghiên cứu về "những vụ giáo sĩ và nam tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên" trong quá khứ.

(Vatican News Service 10-02-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page