Họp báo công bố

Sứ điệp Mùa chay của Ðức Thánh cha

 

Họp báo công bố Sứ điệp Mùa chay của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-02-2021) - Sáng thứ Sáu, 12 tháng 2 năm 2021, Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ phát triển nhân bản toàn diện, sẽ mở cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh, để công bố Sứ điệp Mùa chay năm nay của Ðức Thánh cha, với chủ đề: "Này đây, chúng ta cùng đi lên Jerusalem...", Matthêu đoạn 20 câu 18. Mùa chay: mùa canh tân đức tin, hy vọng và bác ái".

Hiện diện tại cuộc họp báo, cũng có Ðức ông Bruno-Marie Duffé, người Pháp, Tổng thư ký của Bộ, và bà Marcela Szymanski, một chuyên gia cố vấn của tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ. Bà sẽ phát biểu qua mạng.

(Rei 9-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page