Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bờ Biển Ngà:

Các giáo phận cần tự lập tài chánh

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bờ Biển Ngà: Các giáo phận cần tự lập tài chánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Korhogo (RVA News 09-02-2021) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire, hay còn gọi là Bờ Biển Ngà, bên Phi Châu, Ðức tân Tổng giám mục Ignace Bessi của giáo phận Korhogo, nhận định rằng tất cả các giáo phận cần cố gắng đạt tới sự tự lập về tài chánh.

Trong thư cuối tháng Mười Hai năm 2020, gửi đến hơn 1,100 giám mục thuộc các xứ truyền giáo, Ðức Hồng y Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, đã yêu cầu các giám mục cứu xét xem có thể từ khước tài trợ hằng năm hay không, lý do vì số tiền các Hội Giáo hoàng truyền giáo quyên góp được bị suy giảm nhiều vì đại dịch.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo La Croix, ấn bản Phi châu, hôm 4 tháng 2 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Bessi nhận định rằng lá thư của Ðức Hồng y Tagle là điều dễ hiểu, vì đại dịch gây ra nhiều hậu quả trên toàn thế giới. Ngoài ra, việc cắt giảm tài trợ cho các giáo phận ở các xứ truyền giáo cũng không phải là điều mới mẻ.

Ðức cha nói: "Khi tôi còn ở giáo phận Yopougon, nguyên quán của tôi, tài trợ hằng năm của Bộ truyền giáo là 35,000 Mỹ kim. Ngày nay, ngân khoản đó giảm xuống còn 22,000 Mỹ kim. Về những dự án ngoại thường, thì có các tài trợ của các Hội Giáo hoàng truyền giáo, Hội Thánh nhi... trợ cấp tùy theo mức lượng mỗi giáo phận thỉnh cầu và thường tùy theo khả năng tài chánh bấy giờ, ví dụ dự án được tài trợ một nửa, một phần ba hai một phần tư ngân khoản xin trợ cấp. Cách đây vài năm, mỗi giáo phận được tài trợ bảy dự án, nhưng nay giảm xuống còn năm dự án. Ðối với Hội Thánh nhi, cũng gọi là Hội nhi đồng truyền giáo, có khoảng từ bảy đến mười dự án được tài trợ."

Ðức Tổng giám mục Bessi tuyên bố rằng: "Ðối với tôi, toàn thể các giáo phận phải cố gắng tự lập về tài chánh, để rồi có thể giúp đỡ những giáo phận khác yếu thế hơn. Ðiều này có nghĩa là với các tín hữu Kitô, với những phương tiện nhân sự, trí thức và tài chánh chúng ta có, chúng ta phải tự lập. Các vị mục tử chúng tôi phải kiến tạo các điều kiện, có tinh thần sáng tạo, để động viên các nguồn tài chánh. Dĩ nhiên các tín hữu dâng cúng, đóng góp, theo khả năng của họ. Tại các giáo xứ ở miền quê, các nông dân không có tiền, nhưng họ có thể đóng góp bằng những gói thực phẩm hoặc sản phẩm khác".

Ðức Tổng giám mục Bessi cũng cho biết từ nhiều năm nay, Giáo hội tại Côte d'Ivoire đã đề ra nhiều dự án để đạt tới sự tự lập về tài chánh, và có cuộc lạc quyên trong tất cả các giáo xứ và giáo phận vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để góp vào Ngân quỹ Công giáo toàn quốc, để thực hiện các dự án chung, ví dụ xây thành thị hòa bình, là những nhà ở cho thuê và lợi nhuận từ đó được dùng để giúp các giáo phận, Giáo hội địa phương.

(La Croix Afrique 4-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page