Ðức cha Kozon phê bình

luật buộc giảng bằng tiếng Ðan Mạch

 

Ðức cha Kozon phê bình luật buộc giảng bằng tiếng Ðan Mạch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Copenhagen (RVA News 07-02-2021) - Ðức cha Czeslaw Kozon, Giám mục giáo phận Copenhagen, Ðan Mạch phê bình dự luật buộc tất cả các tôn giáo tại Ðan Mạch phải giảng bằng tiếng Ðan Mạch, hoặc bài giảng phải được dịch ra ngôn ngữ này, công bố để nhà nước có thể kiểm soát.

Chính phủ Ðan Mạch, do bà thủ tướng Mette Frederiksen, thuộc đảng dân chủ xã hội chỉ muốn cho phép các bài giảng bằng tiếng Ðan Mạch để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn. Luật nhắm tới các cộng đồng Hồi giáo có 270,000 người tại nước này và nhà nước sợ các bài giảng đó khích động cực đoan và thù oán. Tuy nhiên, dự luật cũng sẽ được áp dụng cho các cộng đoàn tôn giáo bằng các tiếng khác, kể cả các thứ tiếng Âu châu, như giáo xứ Ðức hay Việt Nam tại Ðan Mạch.

Hội đồng các Giáo hội Kitô Ðan Mạch đã viết thư cho bà thủ tướng để phản đối dự luật này và đang chờ bà trả lời. Hội đồng này cho rằng dự luật là một sự nghi ngờ đối với các hệ phái Kitô khác và ưu đãi Giáo hội Luther Ðan mạch, là quốc giáo tại nước này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 5 tháng 2 năm 2021, Ðức cha Kozon, Giám mục của giáo phận Công giáo duy nhất bao trùm toàn nước Ðan Mạch, cho biết giáo phận của ngài có 70 linh mục, trong đó chỉ có 15 vị Ðan Mạch và 55 vị là người ngoại quốc. Ðức cha nhận xét rằng rất nhiều linh mục giảng buông, không có giấy và người ta không biết sẽ áp dụng luật như thế nào, ai sẽ kiểm soát và ai trong chính quyền muốn đọc những bài giảng trong các nơi thờ phượng. Ðức cha nói: "Chúng tôi xác tín rằng luật này sẽ không đạt được mục đích đối với những môi trường cực đoan nhất không được nhà nước nhìn nhận, và họ cũng không muốn được nhà nước nhìn nhận. Vì thế, họ cũng không buộc phải theo luật này. Ðiều mà nhà nước Ðan Mạch muốn đạt được thì đã được bảo đảm với những luật pháp hiện hành. Nếu có nghi ngờ một môi trường nào của Hồi giáo trở nên cực đoan hoặc chống lại dân chủ, thì đã có những luật lệ hiện hành để ngăn chặn.

(Sir 5-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page