Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ cử hành Lễ Tro tại đền thờ Thánh Phêrô

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Lễ Tro tại đền thờ Thánh Phêrô.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 6-02-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Thánh lễ khai mạc Mùa Chay tại đền thờ Thánh Phêrô, và vào ngày này, không có buổi tiếp kiến chung. Các Bài Giảng Mùa Chay do Ðức Hồng Y Cantalamessa đảm trách bắt đầu từ ngày 26 tháng 02 năm 2021.

Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: Thứ Tư, ngày 17 tháng 02 năm 2021, lúc 9 giờ 30, tại bàn thờ tuyên xưng đức tin trong Ðền thờ Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ với Nghi thức làm phép tro và xức tro. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khoẻ, số các tín hữu tham dự tại các cử hành sẽ rất hạn chế. Tất cả đều phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ đã thực hiện trong những tháng qua. Trong ngày này, sẽ không có buổi tiếp kiến chung.

Mọi năm, Ðức Thánh Cha thường chủ sự Thánh lễ khai mạc Mùa Chay vào buổi chiều và ngoài Vatican. Như năm 2020, từ Vatican Ðức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Ðức, và ở đây, vào lúc 4 giờ 30 chiều Ðức Thánh Cha chủ sự cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Ða Minh trên đồi Aventino ở Roma, và cử hành Thánh lễ và nghi thức xức tro tại đây.

Cũng liên quan đến hoạt động Mùa Chay, Phủ Giáo hoàng cho biết, các Bài giảng Mùa Chay 2021 sẽ do Ðức Hồng y Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ Giáo hoàng đảm trách, về chủ đề "Anh em bảo Thầy là ai?" (Mt 16,15), và sẽ diễn ra tại Ðại thính đường Phaolô VI vào các ngày thứ Sáu Mùa Chay: Ngày 26 tháng 02, ngày 5 ngày 12 và 26 tháng 03 năm 2021, lúc 9 giờ sáng, với sự hiện diện của Ðức Thánh Cha và Giáo triều Rôma.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page